VASILICA GRIGORAŞ – PODURI LIRICE – POETICAL BRIDGES (POEME BILINGVE)

Rexlibris Media Group - VASILICA GRIGORAŞ - PODURI LIRICE - POETICAL BRIDGES (POEME BILINGVE)

Vasilica Grigoraş s-a născut în 1951, în România. Absolventă a Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. A lucrat ca profesor de filosofie şi bibliotecar. Vasilica locuieşte în Vaslui, România. A publicat eseuri, impresii de călătorie, medalioane, cronici literare în publicaţii periodice din România, SUA, Canada, Australia şi Germania.

În 2001, a publicat prima sa carte, Fragmente de spiritualitate românească, după care alte zece cărţi de poezie, povestiri pentru copii, eseuri au văzut lumina tiparului.

Din 2012 face parte din mişcarea haijinilor din România obţinând mai multe premii naţionale, creaţia ei fiind inclusă în câteva volume colective. În 2013, Vasilica a petrecut trei luni în Noua Zeelandă, invitată de Valentina Teclici, colegă de facultate şi prietena ei de-o viaţă. În 2015, a publicat „Odă prieteniei, Jurnal de călătorie în Noua Zeelandă”.

În 2016 a publicat „Starea vremii azi: senryu” și „Doar cu pana inimii: tanka – Only with the pen of the soul-tanka” ultima în ediţie biligvă, într-o traducere de excepţie făcută de fiica ei, Alina Grigoraş, ziaristă şi scriitoare, care a moştenit talentul mamei.

Vasilica mărturiseşte:

„După ce-am vizitat Noua Zeelandă, sunt convinsă că este patria diversităţii, multiculturalismului şi-a orizonturilor deschise. Mă simt onorată să fac parte dintr-un proiect bilingv comun, şi folosesc acest prilej să urez poeţilor neozeelandezi inspiraţie infinită, astfel încât opera lor să fie cunoscută şi recunoscută în întreaga lume”.

***

Vasilica Grigoraş was born in Romania in 1951. Graduated from the Faculty of Philosophy, Alexandru Ioan Cuza University in Iaşi. She worked as a teacher and librarian. Vasilica lives in Vaslui, Romania.

 She has published essays, travel impressions, short prose, chronicles in various publications in Romania, USA, Canada, Australia and Germany. In 2001, she published her first book, Romanian Spirituality Excerpts, and has since published another ten books including poetry, children books and essays.

 She has been part of the haijin movement in Romania since 2012, winning various national prizes, her work being included in several volumes. In 2013, Vasilica spent three months in New Zealand, invited by Valentina Teclici, her university colleague and lifelong friend. In 2015 she published Ode to Friendship, Travel Journal in New Zealand.

In 2016 she published the collection The Weather Forecast Today: senryu and Only with the pen of the soul-tanka, the last one, a bilingual edition, this work having been translated by her daughter Alina Grigoraş, writer and journalist, who inherited her mother’s talent.

 Vasilica comments: After visiting New Zealand, I am convinced that it is the land of diversity, of multiculturalism and of open horizons. I feel honored to be part of this joint billingual project and I want to use this opportunity to wish boundless inspiration to the New Zealand poets so that their work can be known and recognised worldwide.’

***

MOMENTE DE RÃGAZ : HAIKU

ogor pârjolit –

de-o vreme în vechiul jgheab

nicio stea tremurând

***

o iarnă lungă –

privirea tatei prinsă-n

fînarul tot mai gol

***

crengi cu măceşe –

alte coroane de spini

pe troiţa veche

***

Şcoala de Belle-Arte –

frunza cap de afiş pe

şevaletul  toamnei

***

tata la oaste –

mama întinde războiul

urzind timpul

 

MOMENTS OF RESPITE: HAIKU

 scorched field –

for a while in the old gutter

no star is trembling

 ***

 a long winter –

father’s gaze caught in

the hay storage even more empty.

 ***

rosehip branches –

other crowns of thorns

on the old crucifix

 ***

School of Fine Arts –

leaf headline on

autumn’s easel

 ***

dad in the army –

mother sets the handloom

weaving the time

***

cercuri pereche –

stropi de ploaie dansând step

pe luciul apei

***

indiscreţie-

în miez de noapte luna

printre pomii goi

***

valuri spre ţărm –

tot mai mult luna plină

de scoici goale

***

plasă de năvod –

soare adus la lumină-n

urechea mării

***

moment de răgaz –

ascultând în tăcere

povestea mării

2015-2016

***

circles pair –

rain drops dancing step

on the water’s shiny surface 

 ***

 indiscretion –

in the middle of the night, the Moon

amongst the naked trees

 ***     

waves toward the shore –

increasingly a full moon

of empty shells

 ***

 trawl net –

the Sun brought to light

into the ear of the sea

 ***

 moment of respite –

listening in silence

the sea’s story

 2015-2016

 

SUB O BUCATÃ DE CER

(TANKA)

Stelele clipesc

dăruind lumii-n noapte

calde-mbrăţişări –

nici început nici sfârşit

simplă eternitate

***

Râuri se retrag

printre copaci solitari-n

sunetul lirei –

cu sclipire în priviri

mă-mbăiez în asfinţit

***

De dimineaţă

pe ţărmuri depărtate

castel de nisip –

doar casa părintească

se scaldă în lumină

***

Stând de veghe

sub o bucată de cer

trezesc tăcerea –

mă eliberez de frici

şi-arunc vorbele în vânt

UNDER A PIECE OF SKY

(TANKA)

 The stars twinkle

giving hot hugs

to the world in night –

neither beginning nor end

simple eternity

 ***

 Rivers retire

amongst solitary trees

in lira’s sound –

with twinkle in my eyes

I’m bathing into sunset.

 ***

 In the morning

on distant shores

a sand castle –

only the parental home

bathes in the light

 ***

Sitting vigil

under a piece of heaven

I wake up the silence –

I let go of fears

and talk nonsense.

Alexandru Nemoianu: Carcera Mamertină

Una dintre cele mai emoționante clipe petrecută în Roma a fost vizitarea carcerei mamertine.
Aflată pe Capitoliu, ”Carcera Mamertină”, este o teminiță sinistră săpată în stâncă; în fapt o gaură în pământ, neagră și umedă. Acolo erau ținuți cei care erau considerați dușmani de moarte ai Imperiului și “slavei” sale, conducatori de popoare ori mișcări cărora Imperiul le hotărâse exterminarea și care urmau a fi executați. Acolo au fost ținuți, în vremea lui Nero, Sfinții Petru și Pavel și din acea carceră au plecat amândoi în Rai. Despre cele îndurate aflăm vești în Epistola a doua către Timotei a Sfântului Pavel. Astfel aflăm că cei mai mulți se fereau de El. Aceasta datorită faptului că cei ținuți în Carcera Mamertină erau considerați criminali de drept comun foarte periculoși. Tot din aceiași epistola deslușim de ce Sfântul Pavel își cerea “mantaua” , uitată la Troia. În carceră, bătrân și bolnav, el nu se putea încălzi și mai ales nu putea să se apere de umezeala permanentă.

Lângă intrarea în carceră se mai poate vedea și locul din stanca de care a fost izbit capul Sfântului Petru. Iar aici și în legatură cu aceasta se poate face următoarea observație.
S-a tot repetat că Imperiul Roman a fost doborât de creștinism. Este o afirmație adevarată dar care se cuvine privită nuanțat .

În toate epistolele lor Apostolii au îndemnat la supunere civică și la viață în pace.
Creștinii au fost acuzați de la bun început de cele mai absurde lucruri cu putință. Instigarea contra lor a fost începută și menținută de conducerea iudaismului rabinic. Despre acest fapt ne vorbesc “Faptele Apostolilor”, Eusebius în “Istoria Bisericii” și Josephus Flavius.
“Secta” Nazarinenilor (cum erau numiți de către iudaismul rabinic creștinii) era acuzată de cele mai absurde lucruri: îndemn la răscoală, nesupunere, canibalism, etc. Sfântul Pavel este numit, ”fruntaș” și agitator. (Asupra pericolului pe care o asemenea atitudine nebună o reprezenta avertiza însuși Gamaliel, cea mai de seamă autoritate scolastică a iudaismului rabinic al vremii (Faptele Apostolilor,24), ”Și acum vă zic vouă; nu vă legați de oamenii aceștia și lăsați-i în pace, căci dacă aceasta hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni se va nimici; iar dacă este de la Dumnezeu nu veți putea să îi nimiciți; ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu.”) Instigate permanent autoritățile romane au putut fi convinse să înceapă persecuția contra creștinilor. După ce a început persecuția, din trufia nebună a puterii, Imperiul nu a mai dat înapoi, nu a putut recunoaște că face o greșeală. (Iar această trufie dementă a tuturor imperiilor, incapacitatea de a admite greșeli, rămâne cauza căderii lor.) În aceste condiții creștinismul, mai degrabă indirect, prin contrast, a expus defectele sistemice ale Imperiului, contradicțiile lui interne. Iar apoi iuțirea prigoanei , contra unor oameni care erau recunoscuți pentru buna purtare, a schimbat opinia publică în favoarea lor și împotriva autorităților. Persecuțiile au avut efect contrar pentru Imperiu. Autoritatea lui morală s-a prăbușit, cultul oficial a ajuns batjocură și hidoșenia aparatului represiv a condamnat Imperiul la moarte în rușine.Ce se întâmplase era cel mai mare miracol, oamenii se preschimbaseră, din robi ai păcatului deveniseră supuși ai lui Iisus. Iar despre ce efect au avut persecuțiile și despre modul în care creștinismul a învins imperiul, ne arată una dintre cele mai emoționante momente din acea vreme a vărsării de sânge nevinovat.
Centurionul care avea comanda carcerii Mamertine, numele lui era Martinian, s-a convertit la creștinism și ulterior a murit mărturisind pe Hristos.
Ne putem lesne imagina ce va fi fost acel om în cariera lui militară, ce fel de obediență totală va fi avut pentru “sistem” și regulile lui militare. Acel om a văzut cu adevărat Lumina cerească în cei pe care îi păzea în cea mai sinistră și mai vestită carceră a Romei. De la torționar și reprezentant al torționarilor el a trecut fără șovăiala în rândul celor persecutați și a mărturisit cu sânge credința dobândită, și prin aceasta, după făgăduința celor pe care îi ținuse în pază, dobândea viața veșnică. Este aceasta ilustrarea perfectă a puterii lui Hristos. Este puterea care “întoarce” pe om (înfăptuiește ceeace Grecii numesc “metanoia” sau, românește, pocaință) și crează omul nou, liber față de pacat. Această preschimbare a omului “vechi” în om nou este de fapt cel mai mare miracol. Căci este mai lesne lui Dumnezeu să înfăptuiască schimbare în ordinea lucrurilor neînsuflețite, care sunt în puterea Lui necondiționat, fără limită, dar omul este înzestrat cu liberă voie, puterea de a alege între bine și rău. Convertirea centurionului Martinian o asemenea minune a fost. Convertirea lui a însemnat că, în fapt, Creștinismul biruise.

———————————————

Alexandru Nemoianu

Istoric
“Centrul de Studii și Documentare al Românilor-Americani”
(Valerian D. Trifa. Romanian-American Heritage Center)
Jackson , Michigan, USA
la

23 mai 2017

Emilia Ţuţuianu: Profesorul Sorin Ullea, istoric al artei medievale moldovenești

Cunoaşterea trecutului, a istoriei, este o necesitate pentru conştiinţa umană

Nicolae Iorga

Profesorul Sorin Ullea a a fost un strălucit şi autentic medievist, care a pus bazele, împreună cu Ion Frunzetti şi Mircea Popescu, Institutului de Istoria Artei, la Bucureşti în anul 1949. Avea doar 24 de ani, fiind proaspăt absolvent al Facultăţii de Litere din Bucureşti, unde a studiat istoria artei la catedra profesorului George Oprescu. Despre această mare personalitate a istoriei artei medievale româneşti am onoarea să discut cu doamna Simona Ioanovici.

Simona Ioanovici: Întemeietorul Institutului de Istoria Artei al Academiei, profesorul George Oprescu – academician, titlu pe care-l folosea doar pentru Comitetul Central al P.C.R., cum ar fi susținerea unui cercetător capabil dar cu dosar „prost” – și-a ales ca primi colaboratori trei foști studenți, șefi de promoție, absolvenți la distanță de patru ani unul de celălalt: Ion Frunzetti, Mircea Popescu și, ultimul, Sorin Ullea. Și-a dorit să creeze un institut de înaltă specializare în cercetarea istoriei artei, să închege o școală, N-a reușit din cauza comunismului care așa cum bine știm punea preț pe „originea sănătoasă” nu pe erudiție, pe elite. Pentru a putea sprijini totuși elitele – Sorin Ullea pentru Orientul creștin (nepotul mareșalului Palatului, Octav Ullea, sub regii Carol al – II-lea și Mihai, care a părăsit țara odată cu regele Mihai), a fost sfătuit de profesor să renunțe la al doilea l din numele de familie pentru a preveni alăturarea imediată a numelui său cu palatul regal. Și-a reluat grafia corectă abia după 1989. Remus Niculescu specializat în arta europeană a sec. XVIII- XIX (fiu de colonel cu moșie, arestat pentru simpatizarea cu grupul Noica) și Theodor Enescu pentru secolul XX (doar mic burghez, dar tot fără dosar „sănătos”) – a fost nevoit să accepte oameni de partid care nu aveau legătură cu cercetarea, cu cultura, dar care, ocrotiți și impuși de Partid, mimau specializarea. Arta populară, foarte dragă profesorului Oprescu, era reprezentată de Paul Petrescu care, întocmai ca Sorin Ullea, de cum venea vremea favorabilă se „muta” pe teren. Și astfel, datorită nucleului de specialiști recunoscuți, Institutul de Istoria Artei sub conducerea personalității directorului său (până în 1969), era apreciat și peste hotare. După moartea profesorului a urmat inevitabila destrămare treptată a institutului. Susținerea de care s-au bucurat cercetătorii serioși, pasionați, din Institut din partea profesorului Oprescu a fost continuu, el insistând și obținând aprobarea deplasării lor în străinătate, deplasări absolut necesare completării planului de cercetare al fiecărui specialist sau participarea la congresele importante, întâlniri cu somitățile care ne vizitau țara.

Emilia Țuțuianu: Practic, viaţa dumneavoastră şi a profesorului Ullea s-au împletit pe o perioadă de peste 50 de ani. Cum v-aţi cunoscut?

Simona Ioanovici: Ne-am cunoscut la Institutul de Istoria Artei.

Emilia Țuțuianu: Veniţi dintr-un mediu intelectual, povestiţi-ne despre familia dvs…

Simona Ioanovici: Încă din liceu m-a atras în mod deosebit istoria și istoria artei, de aceea doream să urmez la universitate limbile străine și evident istoria artei. Însă în 1948, anul în care am intrat în facultate, s-a desființat catedra profesorului George Oprescu și din cele două limbi străine admise rusa a devenit obligatorie. Cu toate acestea generația mea s-a putut bucura de cursurile ultimilor mari profesori: Vianu, Bick, Rosetti, Călinescu, la engleză doamna Cartianu.
Mama mea, al cărui tată plecase de răul ungurilor din Săcele stabilindu-se la Ploiești, a vrut să urmeze la Viena Facultatea de Belle Arte, însă bunicul meu, potrivit mentalității vremii, a socotit că o fată n-are ce căuta la facultate locul ei fiind în gospodărie. Peste ani, tablourile mamei, executate fără nici o pregătire de specialitate, au impresionat pe pictorul Costin Petrescu, cel care a realizat fresca de la Ateneul Român. Socotesc interesant să vă spun că aflându-mă odată la Ploiești, locul de naștere al mamei mele, am cunoscut un domn în vârstă a cărui familie venise în țară cu Carol I. Cu înclinație specific germană și doritor de activitate, s-a hotărât să afle cine sunt locuitorii orașului în care trăia. A constatat, nu fără uimire, că aproape 90 la sută din familiile vechi coborâseră, ca și bunicul meu, din Transilvania din cauza persecuțiilor la care erau supuși românii de către unguri până la Marea Unire din 1918 .
Întrebarea dvs. privitoare la familia mea îmi dă prilejul să fac o dureroasă comparație între cinstea și serioasa pregătire profesională a funcționarului, angajat al statului, înainte de război și al celui total diferit creat de comunism și dezvoltat după 1989 de foștii activiști de partid și urmașii lor, până azi. Adică o comparație între două sisteme: capitalist și comunist – și nu comparația care, fără excepție, se face azi între două etape ale aceluiași sistem: etapa 1944-1989, comunistă, și cea după 1989 până azi, perioadă dominată tot de foștii activiști P.C.R. sub abila conducere comunistă a președintelui Ion Iliescu. Această a doua etapă, după 1989, reprezintă democrația „originală” al cărei lucid creator e fostul președinte Ion Iliescu, democrație care asigură „simpatizanților”, întocmai ca în comunism, funcții importante, fără pregătirea profesională corespunzătoare postului ocupat. Cu trecerea anilor vechii activiști au fost înlocuiți de copiii și nepoții lor la conducerea țării și ei, fără cultură și fără meserie, dar avizi de posturi înalte și îmbogățire, cu doctorate plagiate. Aceasta este – cu rarisime excepții – noua noastră clasă politică, indiferent de partidul politic din care face azi parte. Firesc, parlamentarii și membrii guvernului ocupă primul loc în „originala” și necinstita orânduire total neinteresată de prosperitatea țării. Scăpați de relativa constrângere din perioada comunistă noii noștri conducători s-au specializat în spolierea țării devenind peste noapte miliardari, chiar multimiliardari, și, prevăzători, și-au făurit degrabă legi ambigue care să nu-i poată pedepsi dar care pot băga în închisoare pe cel care fură câțiva cartofi. Exemplul lor contagios a transformat țara într-un popor de oameni majoritar necinstiți, inculți, fără meserii, cu diplome și doctorate false, obținute cu bani, deținerea unui doctorat devenind astfel, în majoritatea cazurilor, o minciună. Corupția generalizată a blocat afirmarea elitelor, atâtea câte mai sunt, a dus la prăbușirea țării și la plecarea în masă din țară a tineretului capabil (peste 4 milioane) dornic de realizare. E cu totul ilustrativ răspunsul unui parlamentar la întrebarea pusă de un ziarist: „Ce meserie aveți?” Prompt: „Auto”!!! Acest „auto” se află în parlament pentru a face legi care să conducă țara spre bunăstare! Mai mult: parlamentarii susțin cu mare infatuare că sunt altfel decât restul românilor, sunt deasupra lor; din care cauză nu li se poate ridica imunitatea spre a fi judecați pentru infracțiunile pe care le fac și socotesc firesc să aibă salarii de zeci de mii de lei pe lună, fără să le pese că sunt români cu pensii și sub 500 de lei. Așa au grijă „aleșii” noștri de români și de România.
Iată acum și opusul acestei situații: felul în care se ajungea în capitalismul românesc în funcții de răspundere. Dau de exemplu pe tatăl meu. Absolvent a două facultăți, cea de litere și a celei de drept, a deținut funcția de director general al finanțelor, datoriei publice și contabilității generale a statului (titulatura oficială a postului) sub ministeriatul lui Vintilă Brătianu, post în care a ajuns însă numai după ce a trecut, în Ministerul de Finanțe, prin toate funcțiile ierarhice obligatorii, fiecare funcție având la rândul său câte trei grade de parcurs! Salariul îi asigura un trai potrivit obligațiilor sale sociale însă averea, după o viață ca funcționar al statului, a fost o casă (parter, etaj și pod) construită de fratele său, deci, firesc, în prețul de cost. Și cu toate acestea, la moartea tatălui meu împrumutul ipotecar nu era încă achitat. Atâta avere se putea realiza la stat în mod cinstit, chiar ca înalt funcționar, înainte de comunism, într-o societate în care domina cinstea și nu jefuirea țării!

Emilia Țuțuianu: Ce ne puteţi spune despre anii tinereţii lui Sorin Ullea?

Simona Ioanovici: Soarta a vrut ca de copil să meargă, cu regularitate, în fiecare duminecă la biserică. Era luat de o foarte religioasă mătușă: „să nu mă plictisesc mă ținea puțin în biserică… ceea ce făcea ea făceam și eu. Nu-mi spunea cum să fac.” După Liturghie mergeau la „o foarte bună cofetărie din centrul orașului” unde mânca doi „senatori” de care-și amintea cu plăcere. „În felul ăsta a intrat în mine obiceiul de a o urma la Liturghie.”
Interesul acut pentru cunoaștere, pentru cultură, s-a manifestat de timpuriu la Sorin Ullea.
La 13 ani, în 1938, se pasionează de apariţiile săptămânale ale „Doxului” (seriile Aventurile submarinului DOX şi Aventurile echipajului DOX de H. Warren), o mică broşură cu aventurile unui echipaj de vas în zona Pacificului, cu descrieri exacte ale locurilor și obiceiurilor. Doritor să cunoască acele meleaguri, împreună cu încă doi colegi de școală hotărăsc să se antreneze pentru a pleca în locurile descrise cu atât de mare precizie în DOX: India, Africa, Insulele Sunde şi alte insule din Oceanul Pacific. Unul din antrenamentele pentru această călătorie a fost coborârea cu lanterne şi frânghii prin ferestrele bisericii Trei Ierarhi aflate la nivelul solului. Sorin Ullea a coborât primul. Au dat de un pârâiaş mai lat de un metru pe care l-au trecut punând lemne peste el şi au ajuns într-un culoar cu o uşă mică ce dădea într-o înfundătură în care au găsit o sticlă de vin cu cămaşă. Au luat-o apoi pe culoar la stânga, apoi dreapta unde n-au putut pătrunde decât târându-se circa 5 metri. Alt antrenament: aruncarea, noaptea, de pe un pod ce trecea peste calea ferată, pe un morman de cărbuni; prinşi de pază, au fost duşi la biroul de serviciu CFR. Din economiile strânse şi-au cumpărat veselă de aluminiu, echipamente, hărţi şi alte obiecte necesare expediţiei. Ajuns la maturitate, Sorin Ullea, socotea că aceste lecturi au contribuit la dezvoltarea personalităţii sale, afirmaţie pe care a făcut-o o dată şi în consiliul ştiinţific al Institutului. Lăuda și frumoasa limbă română a traducătoarei Lia Hârsu în contrast cu adânca stricare a limbii române de azi.
La 14 ani, pentru a putea pleca pe urma Doxului, a învăţat engleza, exclusiv de la radio BBC, lipind urechea de difuzor spre a percepe exact respirația vorbitorului. A dobândit astfel cea mai autentică şi perfectă Oxford English. (Mult mai târziu, la o recepție dată de Ambasada Britanică, ambasadorul, de curând venit în țară, l-a întrebat de când se află în România, nedându-și seama că nu e englez.)
La 15 ani citește cu aviditate Shakespeare care va rămâne unul din marii săi favoriți, bustul lui străjuindu-i biroul. Recita cu plăcere sonetele şi fragmente din piese. ( La Capşa, Ion Barbu îl ruga să-i recite Ulalume de Edgar Poe pentru că el graseia şi strica pronunţia englezei.)
Pătrunde cu pasiune în cultură, studiază greaca şi-şi face tabele mari cu gramatica limbii, pe care le prinde pe pereţi. Abia mai târziu s-a adâncit în studierea literaturii române: cronicarii moldoveni, Ion Creangă: „un unicat, căci literatura mondială nu cunoaşte un alt ţăran cu o asemenea operă” , E. Lovinescu – „marele artist al limbii” și al felului cum folosea neologismele – l-au însoţit apoi de-a lungul întregii existenţe. Recitea cu plăcere cărțile lui Freud dar mai ales pe cele ale lui Jung; era atras de filosofia budistă.

Emilia Țuțuianu: Ce preocupări comune aveaţi cu viitorul cercetător şi profesor Sorin Ullea, ce trăsături de caracter, pasiuni v-au atras unul pentru celălalt?

Simona Ioanovici: Îmi citea cu regularitate ceea ce scria dimineața socotind că sunt „omul de pe stradă” care-l citește. După pensionarea sa i-am scris la mașină, apoi la calculator textele. Timp de opt ani m-am luptat cu mare perseverență să-mi obțin casa, o mică parte nu am căpătat-o nici până azi. E la CEDO – evident fără speranțe, deși se încadra în Legea 112/1995: apartament locuit de fostul proprietar!

Emilia Țuțuianu: Povestiţi-ne despre omul Sorin Ullea şi rădăcinile sale, familia şi genealogia sa…

Simona Ioanovici: Descendent după tată din boierimea moldavă înrudită cu cea transilvană prin Dumitrie Stoika de Also-Venitze (Veneţia de Jos), stabilit la Iaşi. Profesor de greacă şi latină la Academia Mihăileană, D. Stoika a publicat în 1852 Gramatica latină pentru clasele gimnasiale din Principatul Moldaviei, Jassi, în Tipografia româno-francese. Cu totul neașteptat, în 1965 Sorin Ullea primea în dar un exemplar din această istorică gramatică, impecabil păstrată în frumoasa-i legătură originară. Dar la fel de important este și cui a aparținut acest volum. Discret, într-o scriere foarte măruntă și frumoasă, la extremitatea de sus a paginei albe de început din stânga, stă scris:
Ex libris meis elevú din classa Va gimn. T.T. Burada”.

Iată și dedicația din 1965, după mai mult de 100 de ani:

,,30.I. 1965. Bucureşti.

Lui Sorin Tr. Ulea – distins descendent al autorului acestei valoroase opere, de rară existență, păstrată în biblioteca lui T.T. Burada.

Cu drag și cu urări de prosperitate în domeniul fructuoaselor sale cercetări științifice.
                                                                                                                                               Al.T.Burada

Una din fetele lui Dumitru Stoika – Iulia – s-a căsătorit cu Dumitru Ullea, şef de gară la Ungheni, fiul postelnicului Ullea, şi au avut trei băieţi şi trei fete. Unul din fii, Traian, cavalerist, colonel, apoi magistrat militar, preşedintele Tribunalului Militar din Iaşi, și din 1945 şeful Cenzurii Presei în Bucureşti, a fost tatăl lui Sorin Ullea. E ilustrativ pentru acea epocă răspunsul dat de unul din frații lui Traian Ullea, generalul Octav Ullea, maestru de ceremonii al Casei regale atât în timpul regelui Carol II cât şi al regelui Mihai: când a fost rugat de regele Carol să-i țină de urât doamnei Lupescu, refuzul generalului a fost categoric: „Majestate eu servesc o instituție nu o persoană”. A părăsit țara odată cu regele Mihai, a murit la Paris.
Din partea mamei ascendenţa merge până la Maria, fiica lui Petru Rareş şi coboară la fiica voievodului Nicolae Mavrogheni, Sultana Mavrogheni, căsătorită cu marele hatman Manoil Manu, al căror fiu, Manolache Manu, mare vornic, s-a căsătorit cu Elena Luca, fiica vornicului Ioan Luca. Fiica lor, Aglaia Manu, este străbunica lui Sorin Ullea, în a cărei casă a locuit la Iaşi familia Traian Ullea, pe strada Eminescu nr.1, colţ cu Sărăriei. Elisa, unica fiică a Aglaei Manu din căsătoria cu Constantin Diamandy, s-a căsătorit cu colonelul Nicolae Vasilescu și au avut o singură fiică: Margareta, mama lui Sorin Ullea din căsătoria cu colonelul Traian Ullea.
Familii înrudite: Lucreţiu Pătrăşcanu, adăpostit de tatăl lui Sorin Ullea când era urmărit de poliția politică burgheză pentru convingerile sale comuniste, și Grigore Gafencu.
Mi-ați cerut să vă vorbesc despre omul Sorin Ullea. Așa cum am spus, încă de la 13 ani era temerar, dominat de o irepresibilă dorință de cunoaștere. Desăvârșit țintaș, după prima victimă, un pui de lup, i-a spus tatălui său că nu poate fi vânător, rupând astfel firul pasionaților vânători din familie – tatăl și bunicul.
Avea o dragoste infinită pentru câini, urmare a conviețuirii încă din copilărie cu cei 12 câini de vânătoare ai tatălui său. În plimbarea zilnică în jurul parcului Herăstrău sau la vreme rea pe străzile din zona casei trecea anume pe la curțile cu câini care deveniseră prietenii lui. Nu se temea când era atacat de câini căci răspundea prin atac însoțit de vociferări și avea câștig de cauză. Nu se temea în genere de nici un animal, era însă foarte atent. În munții Apuseni dezmierda botul „catifelat” al unui măgar care păștea aproape zilnic într-o mică poiană la jumătatea drumului dintre cătunul Plopi unde locuiam și Valea Ierii; urmărea cu interes zborul păsărilor…Era interesat de orice vietate și se bucura de orice priveliște.
La facultate a urmat simultan Filosofia, Istoria artelor și Dreptul.
Cu o memorie excepțională, constatată de timpuriu și de pediatrul ieșean Grațoschi, a învățat cu mare ușurință limbile străine prinzând îndată muzicalitatea specifică fiecăreia. Din cele 11 limbi, învățate fără profesor, engleza a dobândit-o de la BBC lipindu-și urechea de difuzor pentru a prinde respirația vorbitorului, cum am spus mai sus. Limbile slave au fost instrumentele obligatorii muncii de cercetare. „Manualul” pentru limba rusă, prima limbă slavă învățată, a fost Istoria artei bizantine a savantului V.N. Lazarev. Susținea, pe bună dreptate, că nu poți face cercetare autentică folosind cărțile de specialitate în traducere pentru că ele nu întotdeauna exprimă cu fidelitate textul originar.
Dotat cu mare putere de muncă, dusă până la exces dar perfect organizată, a dobândit o remarcabilă erudiție; mare contemplativ, dublat de o la fel de mare imaginație, a ajuns la conexiuni și rezultate neașteptate în munca de cercetare. Profund cinstit și neiertător cu minciuna și incompetența dădea replici usturătoare care supărau.
Mare povestitor, dublat de mare humor și talent de actor, cucerea asistența.
Foarte punctual. Încă de la prima oră cu studenții, după ce a așteptat, mut, aproape o jumătate de oră până s-a terminat venirea întârziaților, le-a spus că pe viitor cine întârzie să nu mai intre, iar cine nu este interesat de cursurile sale să nu vină, asigurându-i că la finele anului vor primi nota 5, de trecere. Rezultatul: la prelegerile lui veneau și persoane din exterior.
Modest în viața zilnică, când era însă vorba de meserie nimic nu-i stătea în cale pentru a obține documentația necesară (deplasări, cumpărări de cărți) indiferent de efort și de costuri. Studierea monumentului o începea în zori, pentru a putea urmări întrarea treptată a soarelui prin ferestre. În anii `50-`60, deplasarea la monumente nu se putea face decât pe jos sau cu „ocazii”: căruță sau camion căci nu existau cursele cu autobuze. La biserici nu erau reflectoare și ca să poată citi inscripțiile din scenele aflate la înălțime, întindea pe podea, acolo unde cădea soarele, un cearceaf alb împrumutat de la țărani, proiectând astfel lumina în sus, sau capta soarele în oglindă dirijându-l apoi pe pereții monumentului. La Voroneț, în timp ce analiza pictura din turlă cu o scară lungită cu o a doua și ținută de doi țărani, una din legături s-a desprins iar scara a început să se rotească sub ochii îngroziți ai țăranilor. A evitat prăbușirea prinzând lanțul candelabrului, pe care a coborât. În Bulgaria pentru că nu a putut descuia ușa unei biserici dezafectate a intrat pe fereastră, sărind peste șanțul de sub fereastră, iar la o biserică dintr-un sat părăsit aflat la oarecare distanță de oraș, pentru a nu pierde din timpul zilei, a rămas peste noapte într-o casă, în pofida protestelor însoțitorului. La miezul nopții, unul din cercetătorii institutului venit pentru a nu-l lăsa singur, l-a găsit baricadat. Răspundeau de soarta străinului! În Salonic era cunoscut drept „Omul cu scara” pentru că își căra în fiecare dimineață scara, deloc ușoară, la monumentul pe care-l cerceta. La Athos, unde a lucrat timp de o lună, la Mănăstirea Sf. Pavel, la două noaptea i-a bătut în ușă un călugăr întrebându-l „Domnule doriți Liturghia?” A răspuns că ar participa cu drag dar e foarte obosit de munca zilei. A doua zi nu și-a putut continua lucrul la biserica respectivă pentru că nu s-a găsit cheia de la intrare. În noaptea următoare, tot la ora două, i s-a repetat întrebarea. Evident, a răspuns afirmativ. Rămânând aproape de ieșirea din biserică a fost poftit foarte politicos tot mai în față până a ajuns să cânte alături de călugări. Cum era de așteptat, dimineața s-a găsit cheia bisericii.
Datorită unei scrisori din partea Patriarhului Constantinopolului a fost bine primit la Athos, a putut cerceta și fotografia. La biblioteci și la fonduri mai speciale unde sunt multe odoare românești, a ajuns, cu toată recomandarea patriarhală de la Constantinopol, cu oarecare greutate. În schimb la mănăstirea Iviron s-a bucurat de o cercetare neîngrădită deoarece starețul și secretarul erau macedoneni, aromâni.
Athosul e condus de Sfânta Comunitate alcătuită din patru stareți aleși pe rând din cele 20 mănăstiri cu statut de lavre mari. Vin astfel la rând grecii, rușii, sârbii, bulgarii. Românii nu vin niciodată la conducere din cauza delăsării românilor: nimeni nu s-a interesat ca cel puțin unul din schituri să fie recunoscut ca mare lavră cu toate că atât moldovenii, cât și muntenii, e foarte bine cunoscut, au contribuit cu mare dărnicie de-a lungul timpului la înzestrarea așezămintelor de la Athos încă din secolul XV; avem numai schituri, cel mai cunoscut fiind schitul Prodromu, mare și frumos, întemeiat în 1820 în vremea păstoririi lui Veniamin Costachi, foarte potrivit să fie mare lavră. Consecința: românii nu au nici un cuvânt de spus în conducerea Athosului, nu pot cerceta tezaurele din celelalte așezări, nu pot studia arhivele de documente! Dar aceasta, afirmă Sorin Ullea, „e o discuție la nivel de state, nu la nivel patriarhal”. (Interviu cu Sorin Ullea „Omul cu scara”, în Cotidianul, 8 iulie 2002, Litere, Arte, Idei, p.4).
Sistematica prelungire a deplasărilor în străinătate cu bursa primită de la Academie, se datora conservelor cumpărate din țară pentru a nu cheltui cu mâncarea și gazdelor cu chirii modeste. În Italia a mâncat o singură dată o friptură. În Grecia la prânz, pe teren, mânca două banane pentru că hotărâse să ajungă și la Constantinopol cu banii primiți pentru trei luni în Grecia. S-a întors în țară după șase luni, istovit dar cu „planul” îndeplinit.
Invitat în 1974 la Padova să preda un curs despre marile probleme ale artei bizantine, a fost cazat la un hotel de lux. A doua zi a rugat să i se dea banii corespunzători restului cazării urmând a se muta la o gazdă ieftină ca să-și prelungească astfel șederea.

Emilia Țuțuianu: Dragostea de limba română, pasiunea pentru limbile slave au fost o adevărată acribie pentru ilustrul profesor… un mare iubitor al limbii române – pe care a onorat-o în toate scrierile domniei sale – o personalitate emblematică…

Simona Ioanovici: Așa este, a fost un mare iubitor al limbii române, șlefuind fiecare cuvânt și fiecare frază, din care cauză, cu doar câteva excepții, toate articolele și cărțile sale sunt în română deși nu puțini specialiști străini au deplâns acest lucru. Exigent stilist, nu permitea nici o modificare în textele date publicării, evident nici intervenții în ortografie.
Mare observator al oamenilor, urmărea cu multă atenție graiul lor, specificul lui, deosebirea sau asemănarea acestuia în diversele zone ale țării. Doritor să stea de vorbă cu țăranii, se simțea bine în tovărășia lor, urmărea să le cunoască felul de a gândi, de a povesti, viața lor.
Suferea văzând prăbușirea nu numai a țării dar și a limbii ei. Socotesc de aceea potrivit să redau aici un pasaj al său despre limba română: „I-au trebuit 400 de ani să se formeze marea literatură română, creaţie nobilă şi care înnobilează mintea; 400 de ani de continuă şi consecventă dezvoltare a limbii şi literaturii române pentru a ajunge la perfecţia şi bogăţia mijloacelor lor de exprimare, care sunt cuvintele precum şi diversele modalităţi de a le aşeza în propoziţii şi fraze, diferite de la scriitor la scriitor. Vorbim, evident, de marii scriitori, dar e de observat, că încă de la începutul secolului 20 marele şi extrem de pretenţiosul Ion Luca Caragiale aprecia că limba românească e ‘extraordinar de frumoasă şi de… grea’ . ‘ Trăiască frumoasa […] limbă română! Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie.’ (Ideea Unirii…, p.190-191).
La cursurile și seminariile ținute la Institutul Nicolae Grigorescu – „ca om de litere, nu ca lingvist” – le vorbea studenţilor despre îmbogăţirea, şi apoi, sărăcirea și stricarea limbii contemporane, insistând asupra obligaţiei specialistului de a folosi o limbă literară îngrijită, „simţul limbii asigurându-le o busolă infailibilă”.
„Inteligenţa omului, susținea Sorin Ullea, se exprimă prin cuvinte, şi idei. Cu cât o limbă e mai bogată în cuvinte de tot felul şi bine alese, şi plină de nuanţe, stimulează şi îmbogăţeşte gândirea şi, invers, cu cât limba e mai sărăcăcioasă şi redusă total în fondul ei de cuvinte elevate, decade şi ajunge la nivelul mizer de azi, în care nu se mai pot închega idei înalte. La care se mai adăugă şi oribila vulgaritate care e inerentă unei societăţi în degradare” și dă câteva exemple de vorbire contemporană între care: „Nu se mai spune „eu ca ministru”, „eu ca profesor” ci eu ca şi ministru, eu ca şi profesor. Acest „ca şi” e un agramatism de necrezut care s-a generalizat!” Dar cum a apărut această formă? Iată cum: pentru evitarea în vorbire a cacafoniei – deși cuvântul cacao nu am auzit să fi rănit cândva auzul cuiva! – din comoditate mentală dar mai ales din dezinteres pentru limbă datorită cumplitei inculturi, s-a inventat intercalarea cuvântului virgulă, cum ar fi: „ca virgulă capră”. Acest cuvânt s-a dovedit probabil lung și a fost curând înlocuit cu scurtul și „mai comodul” și: „ca și capră” și așa e păstrat și astăzi dar cu o „mică” schimbare: nu mai este folosit numai pentru evitarea unei cacofonii ci zburdă voios și liber prin limba română de sine stătător: ca și om; ca și mâncare; ca și știință, ca și prim ministru, în total dispreț pentru regulile gramaticale datorită profundei inculturi de astăzi, fiind folosit de „intelectualii” contemporani și devenind astfel „eticheta” inculturii lor începând, evident, chiar cu conducătorii bolșevici ai țării. Altă expresie: „pe hol” în loc de în hol (caută în hol), căci atunci ar trebui să caut pe sufragerie sau pe dormitor și iată cum limba devine ilogică și nu mai exprimă gândirea, realitatea: cum poți sta pe hol sau pe sufragerie?!
Amărăciunea pentru stricarea limbii și-a exprimat-o și prin scoaterea în evidență cu (sic) a „limbii de lemn” folosită și în textele de specialitate: „Pe această linie (sic) a căutărilor se înscrie (sic) și pictura bisericii din…” .

Emilia Țuțuianu: Am avut fericirea să îl cunosc pe profesorul Sorin Ullea la mănăstirea Agapia, cu 30 de ani în urmă. O prietenie care m-a făcut să înţeleg frumuseţea şi adâncimea sufletului oamenilor. O prietenie care mi-a dat forţa să îmi definesc drumul şi atinge visul. Acolo, la Agapia am înţeles că rolul meu nu poate fi dinainte hotărât iar rolul său cu atât mai puţin… definit. La Agapia domnul profesor se simţea ca la el acasă. Toate măicuţele l-au adoptat cu multă dragoste şi respect. Până într-o zi, când cu sufletul frânt a părăsit Agapia şi s-a mutat la Văratec. Povestiţi-ne vă rog despre acea perioadă dureroasă din viaţa sa.

Simona Ioanovici: Într-adevăr, v-a apreciat în chip deosebit, a fost preocupat de viitorul dvs. și mulțumit când ați ajuns la liman.
Mutarea de la Agapia la Văratec este o poveste mai lungă. Încerc s-o sintetizez. Sorin Ullea era deosebit de legat de acest loc încă din copilărie căci familia sa își petrecea aici verile. Povestea că străbunica lui obișnuia să facă în fiecare an acest drum, după obicei, cu carul cu boi. Revin. În 1991 în prima zi de concediu la Agapia la maica Anișoara Smeu am ieșit, ca întotdeauna, mai întâi prin mănăstire. Livada casei memoriale Vlahuță, pe dealul din spatele casei, nu mai exista: era transformată într-o groapă imensă, în fund plină cu apă. Întrebați, muncitorii au răspuns că acolo se va ridica un seminar cu 3 etaje. La observația că pământul este îmbibat cu apă și nu permite o asemenea construcție, lucru care era evident pentru oricine pentru că în poiană creștea iarba porcului, răspunsul a fost: „Noi lucrăm zi lumină.” Sub ochii noștri se desprindeau din munte și cădeau în groapă mari bucăți de pământ plin de apă. A doua zi Sorin Ullea a plecat la Iași să vorbească cu mitropolitul de curând înscăunat, însoțit fiind de două somități universitare ieșene. În lipsa din țară a mitropolitului locțiitorul său s-a mărginit să spună: „Acolo s-a băgat un sac de bani”. Întors în București, a scris articolul „Salvați Agapia” pe care l-a dat spre publicare la România Liberă. După două săptămâni văzând că nu are nici o veste de la ziar s-a dus la redacție și a aflat că Patriarhia! cere modificarea articolului. Revoltat de cenzura impusă, a retras textul și l-a publicat la Cotidianul unde a apărut în luna martie 1992 în trei numere consecutive. Curând după apariția articolului a fost înștiințat de redacție că s-a primit o scrisoare de la Patriarhie cu proteste pentru publicarea acestuia. Au apărut și alte reacții: la Iași, în articolul „Solidari cu Sorin Ulea în salvarea Agapiei” publicat în ziarul Monitorul (6 august 1992) 25 de oameni de cultură, majoritatea universitari, au cerut sprijinul ministrului culturii Ludovic Spiess pentru aplicarea soluțiilor propuse de Sorin Ullea în prevenirea inerentelor alunecări de teren. Apelul a fost preluat a doua zi și de Cotidianul din București. Ministrul culturii Ludovic Spiess nu a luat însă în seamă avertizările universitarilor.
Redacția ziarului Cotidianul a primit o scrisoare și de la fostul consilier al patriarhului Iustinian, preotul Dumitru Stancu, în vârstă de 92 de ani, care dorea să-l cunoască pe autorul articolului pentru a-i da unele informații „din interiorul” Bisericii, între care și informații în legătură cu biserica Enei socotită de Sorin Ullea „o perlă în mijlocul Bucureștiului… cea mai zveltă și mai elegantă… izbea ochii prin verticalismul ei poruncitor, mai accentuat decât la surata ei Krețulescu” și pe care o examinase imediat după cutremurul din 1977. Biserica nu suferise nici un fel de deteriorări, nici măcar mărunte, așa cum de altfel constataseră și specialiștii de la Direcția Monumentelor Istorice. Cu toate acestea, potrivit versiunii oficiale, comuniste, necinstite, biserica Enei a fost demolată pentru că fusese prea grav deteriorată de cutremur. În timpul patriarhului Iustinian, spune părintele Stancu, nici Gheorghiu-Dej și nici Nicolae Ceaușescu nu au demolat biserici pentru că atunci când Gheorghiu- Dej a vrut să dărâme biserica
Slobozia răspunsul patriarhului dat delegației trimisă pentru a-i obține asentimentul a fost categoric: „Spuneți-i domnului Președinte că are puterea să le demoleze pe toate dar nu cu consimțământul meu. Dacă o face eu depun cârja și plec la mănăstire. Spuneți-i că Patriarhul nu este un funcționar oarecare în Republică și acest lucru va fi cunoscut în toată lumea.” Demolările au început numai după moartea patriarhului Iustinian (26 martie 1977, la numai trei săptămâni după cutremur!) cu consimțământul „Patriarhul- ateu – Iustin”. În campania de distrugere a bisericilor inițiată de Nicolae Ceaușescu în vremea patriarhului Iustin Moisescu, preotul Calciu, într-o cuvântare la Europa Liberă a dat ca exemplu de verticalitate răspunsul patriarhului Iustinian dat lui Gheorghiu-Dej, citat mai sus.
Părintele Dumitru Stancu, pomenește în Scrisoarea deschisă adresată lui Sorin Ullea, și despre gestul de recunoștință făcut de Gheorghiu-Dej, ajuns șeful statului, față de preotul Ion Marina, preot cu mare prestigiu la Râmnicul Vâlcea: pentru că acesta îi întinsese cândva o mână de ajutor la nevoie, i-a oferit Ministerul Cultelor dar preotul l-a refuzat dorind să rămână în slujba Bisericii. Așa a ajuns preotul Marina, colegul de seminar al autorului Scrisorii deschise, patriarhul Iustinian, rol pe care „l-a îndeplinit cu deosebită râvnă” ajutând nu rare ori pe cei în mare nevoie, dovedindu-se totodată și un bun diplomat. Deși era numit la postul de radio BBC de preotul Florian Galdău „Patriarhul Roșu” iar Patriarhia „Sovrompatriarhia”, tatăl acestui preot, în România, era angajatul unei întreprinderi a Patriarhiei ca paznic de noapte pentru a-și putea întreține familia deportată din Teleorman și cu averea confiscată. Pe autorul Scrisorii deschise patriarhul l-a scos de sub urmărirea securității și l-a numit consilierul său. Cu aprobarea guvernului a organizat ample manifestații religioase la care luau parte prelați creștini din toată lumea; așa a fost și canonizarea sfântului Calinic de la Cernica când „Mănăstirea a fost inundată de creștini și prelați străini”. Prin măsurile luate a redresat situația economică a mănăstirilor, evitând astfel înfometarea acestora inițiată de conducerea comunistă a țării.
Revin la Agapia. În anul următor, după primele zile de concediu Sorin Ullea a văzut-o pe gazda noastră, maica Anișoara Smeu, vorbind în poartă cu un polițist. Intrigat, s-a dus să vadă ce se întâmplă. A aflat că polițistul îi spusese maicii că ține în gazdă pe „dușmanul mănăstirii”; pe Sorin Ullea l-a întrebat dacă s-a înregistrat la stăreție și i-a cerut buletinul de identitate. Profesorul a fost de acord să se legitimeze însă numai după ce vor merge împreună la toate casele pentru a legitima pe toți străinii de mănăstire. Deși maica Anișoara ne-a rugat să nu plecăm, pentru a nu-i crea neplăceri, am părăsit Agapia peste câteva zile, pentru totdeauna.
Urmarea inevitabilă a distrugerii echilibrului freatic nu s-a lăsat așteptată: întreaga așezare mănăstirească de sub deal a fost grav afectată, biserica inundată, pictura lui Nicolae Grigorescu deteriorată, iar din șanțul creat în jurul bisericii apa trebuia continuu scoasă cu gălețile. Datorită „agravării avariilor și degradărilor la complexul mănăstiresc, stavrofora Olimpiada Chiriac, stareța mănăstirii, a intervenit în anul 1995 pentru introducerea Ansamblului monument istoric Mănăstirea Agapia (biserica mare, clădirile de incintă, casele chilii din satul monahal, celelalte edificii de cult) în programul național de restaurare. Studiile de specialitate din anul 1995 au constatat că ansamblul mănăstirii Agapia se află „într-o stare gravă de avarie. Aceasta se manifestă prin reducerea nivelului apei freatice față de sol,…inundarea fundațiilor (la adâncimea de circa 0,90 m)… degradarea zidurilor și evoluția progresivă a igrasiei în pereții bisericii și a clădirilor din incintă, alunecări de teren. Biserica „Sf. Voievozi” prezenta degradări importante la turlă, precum și fisuri și crăpături în zidărie… clădirile de pe latura de sud au fost grav avariate în partea centrală, fiind prăbușită zona în care funcționase trapeza mănăstirii și beciurile din subsolurile aferente (1) ”. Pentru împiedicarea alunecărilor de teren în gospodăriile maicilor ale căror case erau sub casa Vlahuță au fost necesare lucrări de consolidare a terenului. Lucrările de restaurare au durat 12 ani, până la sfârșitul anului 2008.
În 1997 Sorin Ullea în ziarul Dreptatea din 15-21 octombrie a publicat articolul intitulat „Cer demiterea mitropolitului Daniel”.

Emilia Țuțuianu: La Văratec, în casa maicii Ripsimia şi Dionisia, a scris o parte din cărţile pe care le-a încredinţat tiparului mai târziu. Liniştea şi pacea din acel loc erau ca un balsam pentru domnul profesor. Acolo domnul profesor se refugia pentru a scrie şi a medita ..acolo am avut şansa să o cunosc şi eu pe maica Benedicta. Vorbiţi-ne vă rog de această prietenie…

Simona Ioanovici: Concediul era întotdeauna dedicat exclusiv odihnei, contemplării naturii mișcătoare și nemișcătoare, drumețiilor zilnice. În ce o privește pe maica Benedicta – Zoe Dumitrescu Bușulenga – au fost colegi de an la facultate, au rămas prieteni. Sorin Ullea avea însă mai multe „nelămuriri” în evoluția ei ulterioară: membră a C.C. al P.C.R.; atitudinea față de Dinu Pillat în calitatea ei de directoare a Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al cărui membru era și Dinu Pillat; discursul de bun venit în cinstea președintelui Ion Iliescu la venirea acestuia la mănăstirea Văratic… Aflând că Sorin este la Văratec dna Bușulenga a dat o masă cu mulți oaspeți în cinstea revederii lor, prilej cu care a ținut să-și motiveze atitudinea față de Dinu Pillat.

Emilia Țuțuianu: Pasiunea şi studiul intens în Arta medievală românească i-a oferit perspectiva de a scoate la lumină comori nebănuite de cultură şi gândire. Domnia sa, considera că toate aceste descoperiri sunt mărturia creatoare, caracteristică, a poporului român. La vârsta de 29 ani deja studiase pe marii cronicari: Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin. Descoperiri importante din veacurile al – XIV – lea – al – XVI-lea l-au încurajat şi hotărât să-şi continue munca, nu lipsită de obstacole…Ştiu că a existat scris, la un moment dat un scenariu despre cronicarul Miron Costin…

Simona Ioanovici: Da, așa este. A avut intenția să scrie un scenariu pentru un film dedicat vieții și morții marelui cărturar Miron Costin (1633-1691) și, ca urmare, a simțit imperios nevoia să se documenteze asupra epocii; s-a adâncit tot mai mult în istoria, viața și cultura acelei vremi, dominată în secolul XV de Alexandru cel Bun, apoi de marele Ștefan și urmașii săi și până în secolul XVII cu bogata și influenta familie a Movileștilor cu care se înrudea Miron Costin. Interesat la început de originala arhitectură a bisericilor vremii așa cum a găsit-o descrisă în savantele cărți ale lui Gh. Balș, mult admirat de el, a ajuns inevitabil să fie interesat și de pictura acestor biserici, pictură care era însă foarte diferit datată, același monument având nu rareori diversele datări la distanță chiar de un secol, în vreme ce pictorii erau socotiți a fi străini. Firesc, a apărut dorința irepresibilă de cunoaștere aprofundată a acelei epoci. Așa a ajuns Sorin Ullea medievist. Și, incitat de concluziile predecesorilor săi și cu precădere de afirmația categorică a marelui specialist André Grabar că nu se poate distinge o continuitate, o evoluție, o școală moldovenească de pictură în această epocă pictura fiind dominată de forțe „statice” și nu de „cele câteva urme de evoluţie pe care, din obişnuinţă, credem a le recunoaşte”, Sorin Ullea a hotărât să constate „cu ochii mei”, spune el, dacă înaintașii avuseseră dreptate sau nu și să poată demonstra adevărul fără replică, oricare ar fi fost el, și nu doar prin simple impresii. Cum specialiștii studiaseră numai monumentele foarte bine sau bine păstrate, ignorând numeroasele biserici cu pictură mai prost sau chiar prost păstrate, Sorin Ullea a socotit că numai o cercetare exhaustivă a tuturor monumentelor din turlă până la podea, poate duce la concluzii ferme. Ca urmare, timp de doi ani – 1955-1957 – a cercetat toate ansamblurile bine sau rău păstrate din Moldova secolelor XV-XVI, arhitectură și pictură deopotrivă, ceea ce, cum am spus, nu făcuse nici un specialist înaintea sa. Numai așa, datorită acestei cercetări exhaustive, a ieșit la iveală cronologia picturii moldave din epoca de aur (sec.XV-XVI), dovedind totodată că pictura, atât cea interioară cât și cea exterioară, nu a aparţinut meşterilor străini, cum se afirmase până la el, ci unei mari şcoli moldoveneşti de pictură al cărei efortul novator s-a sprijinit întotdeauna pe tradiția anterioară, iar cei opt pictori, ale căror semnături le-a descoperit, au fost toți români. Treptat, începând din anul 1959, a consacrat câte un articol datării fiecărui monument în parte.
Dar „revelația” că pictura exterioară care îmbracă complet monumentele de la turlă până la soclu „ascunde” un mesaj a avut-o abia în 1959. „… a fost începutul noii mele metode de cercetare prin exegeza teologică a întregului program iconografic al picturii exterioare moldoveneşti, – metodă ce mărturisesc că nu ştiam la ce mă va duce”.
Însă „revelația” a fost posibilă „numai după ce am ajuns să punem ordine în datarea monumentelor” căci nici unul dintre înaintași nu a urmărit problema datărilor, adică nu a cercetat toate ansamblurile de pictură murală, căpătând din această cauză o imagine foarte neclară şi plină de contradicţii cu privire la evoluţia picturii medievale moldoveneşti. E de reținut că pictura murală din sec.XV-XVI, împreună cu pictura exterioară, reprezintă „cea mai vastă întindere de suprafaţă murală pictată din câte se cunosc în lumea ortodoxă.”
Și, astfel, de-a lungul a peste două decenii (1959-1984) Sorin Ullea a dedicat o mare parte a activității sale cercetării iconografiei acestei picturii, demonstrând că pictura exterioară moldovenească reprezintă o „Mare Rugăciune” pentru victoria militară împotriva turcilor imaginată de Petru Rareș în numele poporului Moldovei, exprimată într-o vastă şi erudită gândire teologică de episcopul Macarie: „o ectenie, şi anume ectenia a şasea, exclusiv militară din Marea ectenie cu care începe slujba Liturghiei”, repetată – cu aceiași schemă iconografică – „cu o tenacitate fără egal din monument în monument – fenomen unic în istoria ideilor”.
Prima biserică total îmbrăcată cu pictură exterioară din Moldova și din lume a fost biserica domnească din Hârlău zugrăvită în 1530 al cărei program îl găsim în formă embrionară cu un an înainte, 1529, în pictura pronaosului de la Dobrovăț unde sunt invocaţi toţi sfinţii pentru victoria militară a Moldovei. Scoaterea invocării de la Dobrovăț în exterior a permis exprimarea ei într-o vastă şi erudită gândire teologică. Această cercetare este menționată încă din 1972, în Encyclopaedia Universalis (vol.14) publicată în Franța. Important de reținut: punctul de plecare al ideii lui Rareş a fost actualitatea politică şi militară reflectată în pictura interioară a vremii lui Ştefan cel Mare, adică legătura cu trecutul. Această legătură cu trecutul, cu tradiția, o caracteristică importantă a societății moldovenești din secolele XV și XVI, o va evidenția Sorin Ullea cu mare grijă în lucrările sale, până la Sucevița și Dragomirna, ultimele mari monumente ale epocii de aur a picturii moldovenești.
Dar stabilirea cronologiei picturii murale, evoluția ei, precum și constatarea scrierii foarte unitare stilistic din această pictură, inevitabil, l-au făcut să privească în urmă, să studieze manifestările artistice ce au precedat epoca lui Ștefan cel Mare. Și, în 1964, a publicat studiul Gavril Uric primul artist român cunoscut, autorul binecunoscutului de specialiști Tetraevaghel din 1429, manuscris realizat la Mănăstirea Neamț, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, pentru domn și soția sa doamna Marina, aflat azi în renumita Bibliotecă Bodleiană a Universității din Oxford și expus ca piesă importantă. În studiul său Sorin Ullea constată că Tetraevaghelul a fost doar admirat dar nestudiat de înaintași, apreciat doar ca realizare artistică fără analizarea din punct de vedere estetic nici a celor patru imagini ale evangheliștilor, pomenite doar prin simple descrieri iconografice sau aprecieri stilistice cu caracter general, și nici punerea în pagină a textului. Nu a fost inclus nici în istoria picturii moldovenești ci menționat doar în capitole secundare. În realitate acest Tetraevanghel, demonstrează Sorin Ullea, „constituie introducerea firească și necesară în istoria picturii medievale moldovenești”, căci Uric nu a făcut operă de copist, „procesul de românizare” fiind prezent și „în interpretarea liniei și a conturului ondulând lin și armonios… de o mare eleganță formală… interpretare ce va constitui una din trăsăturile stilistice specifice secolelor XV-XVI moldovenești”, precum și în „optimismul și rafinamentul coloristic”, în reprezentarea imaginii omului și construcția compozițională a miniaturilor.
Șaptesprezece ani mai târziu, în 1981, după o aprofundată documentare, publică Gavril Uric. Studiu paleografic, dovedindu-l nu numai un mare artist ci și un om de aleasă cultură, un bibliofil ce studiase la Constantinopol scrierile bizantine, scrieri din care a ieșit și alfabetul chirilic. Rafinamentul estetic al frontispiciilor sale precum și ornamentația primei litere cu care începe fiecare Evanghelie dar și textul deosebit de elaborat – așa-numita scriere uncială de lux în care literele sunt „desenate”; efortul de rafinare și reproporționare; înălțimea literelor, cu mici inovații; eleganța liniilor curbe și ductul lor specific; toate acestea sunt dovezi de cerebralitate care dovedesc cu hotărâre vechime: nou nu era poporul, el avea un lung recul la 1400, nouă era statalitatea. Din Uric se trage școala moldovenească de artă a cărții cu scrierea moldovenească – unanim recunoscută de specialiști încă din secolul XIX. Imaginile evangheliștilor vor fi reluate cu fidelitate în arta cărții până la Petru Rareș și, lucru neștiut până la Sorin Ullea, reproduși și în pictura bisericilor, tot până la Petru Rareș, iar scrierea lui Uric este păstrată cu fidelitate în toate formele de artă ulterioare: pisanii, pietre de mormânt, pictură murală, broderii, orfevrărie, lemn. Gavril Uric reprezintă apogeul scrierii moldave, cercetarea ulterioară va trebui să descopere scrierea copiștilor anteriori. Și tocmai de aceea constata cu amărăciune Sorin Ullea că bulgarii au scos o ediție de lux, tipărită în străinătate, a Tetraevanghelului lui Ivan Alexandru din 1356 iar noi românii n-am fost în stare să avem o astfel de reproducere a atât de importantului Tetraevanghel al lui Uric!! Ne facem singuri rău, nu ne preocupă să fie cunoscute realizările de valoare ale acestui neam nici cele din trecut, nici cele de azi!!
Descifrarea mesajului picturii exterioare, l-a condus în mod firesc la cercetarea operei celui care alcătuise programul Marii rugăciuni: călugărul cronicar Macarie. Grav subestimat de istoriografia românească, Macarie a fost socotit ca unul din cei trei modești cronicari ai vremii alături de Eftimie și Azarie. Analizarea operei sale în amplul studiu din 1985, intitulat O surprinzătoare personalitate a evului mediu românesc: cronicarul Macarie, l-a dus pe Sorin Ullea, în contrast cu predecesorii, la concluzii neașteptate. Astfel, Petru Rareș i-a cerut lui Macarie să-i scrie Cronica domniei pentru că îl socotea „cel mai vestit literat al țării”; stilul cronicii este strălucitor, „înalt”, adică isihast, cu cadențe speciale, chiar cu versuri, Macarie dovedindu-se astfel „primul poet din istoria literaturii române”; traducerea, la cererea lui Alexandru Lăpușneanu, din greacă în slavonă a codului de legi al lui Vlastares pe care l-a reorganizat în ordinea alfabetului slavon l-a dovedit pe Macarie a fi marele teolog al secolului XVI cu „rădăcini directe și puternice în marea mișcare bizantină și sud-slavă a secolului XIV și primul mare ierarh român după semilegendarul Iosif, mitropolitul de la 1400”; pentru „elaborarea iconografică a picturii exterioare” domnul Moldovei „a ales pe cel mai vestit teolog” iar savanta compunere a vastului program iconografic i-a adus drept răsplată starețului de Neamț, întemeietorul isihasmului moldovenesc, ridicarea sa de către Rareș la rangul de episcop al Romanului. Căci nu pictorii au fost alcătuitorii ansamblurilor de pictură, așa cum se crezuse până la Sorin Ullea, ei au fost doar buni executanți și cunoscători ai scenelor iconografice, ci teologii cu mare anvergură și inventivitate au fost creatorii de compoziții și programe. Puternica influență a episcopului isihast Macarie avea să se extindă, mai târziu, prin călugărul Ioanichie Movilă, fostul mare logofăt Ioan Movilă, până în simbolistica picturii Suceviței, impunătoarea ctitorie a Movileștilor (1601) a cărei pictură face parte din a doua fază, ultima, a picturii moldovenești din secolele XV-XVI, fază începută în 1535 la Homor și care va merge până la Varlaam și Vasile Lupu. Este vremea în care zugravii pierd treptat viziunea monumentală adică legătura cu monumentul – trăsătura principală a primei faze, și apare tot mai evidentă diminuarea progresivă a viziunii monumentale pentru a atinge la Sucevița cele mai mici dimensiuni din întreaga pictură moldovenească a acestei a doua faze. Dimensiunile mici au înlesnit însă exprimarea în pictura Suceviței, interioară și exterioară, a unui număr impresionant de scene cu „tâlc” legate între ele „prin fire nevăzute … cel mai complex program iconografic din întreaga ortodoxie medievală”, spune Sorin Ullea.
Este concluzia la care a ajuns însă numai după aplicarea timp de câteva decenii a aceleiași metode de studiere exhaustivă și asupra monumentelor bizantine cât și ale școlilor de tradiție bizantină, însemnate sau mai puțin însemnate. Cercetare care l-a dus și la deslușirea mesajului politic al regelui celor două Sicilii Roger al II-lea în mozaicurile de la Cefalù, mesaj surprins deja de istoricii politici, precum și a mesajului politic încifrat al Cavalcadei lui Constantin cel Mare zugrăvită în modesta biserică bizantină din satul Kritza (insula Creta).
O preocupare deosebită a lui Sorin Ullea a fost modul de construire al spațiului interior, uimitoarea descoperire a marelui istoric de artă austriac Alois Riegel, publicată în 1901: „o entitate abstractă și nevăzută care este baza și punctul de plecare al oricărei arhitecturi, pereții fiind doar cochilia, învelișul acestui spațiu”, talentul constructorului fiind însă cel care determină calitatea spațiului interior religios sau laic: bine sau prost realizat.
Cercetarea comparativă în 1965 a acestui spațiu în bisericile din Armenia și Georgia, două dintre cele mai originale școli ale artei medievale creștine, l-a dus pe Sorin Ullea la încheierea că deși exprimarea geniului artistic în perioada clasică, finele sec. VI și sec. VII, este foarte personală în cele două țări, ea e, totuși, în ambele rezultatul îmbinării a două concepte spațiale diferite: pe de o parte conceptul spațiului centralizat, specific Caucazului, care își are potrivit cercetătorilor armeni și georgieni originea în locuința țărănească (glhatun în Armenia și darbazi în Georgia), anume o încăpere pătrată acoperită cu o cupolă, și pe de altă parte influența bazilicilor vechi caucaziene de origine nord siriană. În biserica Djvari din vechea capitală a Georgiei, Mțheta, mărturisește că a „rămas fascinat” de spațiul ce-l înconjura. În 1967 a apărut articolul despre spațiul interior în bisericile din Armenia și Georgia.
În anii ’70 trece la studiul spațiului interior al marilor catedrale medievale nu numai din lumea ortodoxă, ci și din marile catedrale ale Occidentului – Constantinopol, Italia și nordul Angliei. Arhitectura gotică a Occidentului este în general considerată ca cea mai înaltă, recordul deținându-l catedrala din Beauvais de 47 metri înălțime. Specialiștii știu însă că acest record este depășit de catedrala bizantină Sfânta Sofia din Constantinopol mai înaltă cu aproape 10 metri (56,60 metri în cheia bolții) decât catedrala din Beauvais. Cu toate acestea nimeni nu a întreprins un studiu comparativ între reprezentantele gigantismului arhitectonic – Sf. Sofia și catedralele gotice – cu impact mult mai puternic asupra psihologiei privitorului datorită spațiului uriaș pe care-l închid, studiu pe care intenționa să-l realizeze Sorin Ullea. În 2001 prezintă la Sorbona la al XX-lea Congres de studii bizantine comunicarea The interior space of Hagia Sophia at Constantinople, prima construcție bizantină, în care analizează rolul complexelor „tensiuni spațiale”: longitudinale, transversale, verticale, diagonale din acest monument, tensiuni care toate împreună fac ca spațiul interior să nu fie niciodată static ci în continuă mișcare. Iar gigantica interacțiune a tensiunilor spațiale e sprijinită și de o activă și rafinată fenestrație împreună cu vasta, joasa, fără pondere, a cupolei ce pare că plutește peste un cerc de lumină creat de cele 40 de ferestre ample și foarte apropiate de sub ea. „Un spațiu interior halucinant, supranatural, unic în istoria arhitecturii, revelația imaterialului prin material realizată mai întâi în arhitectură” și numai apoi în pictură.
L-a preocupat și pictura românească din Transilvania dedicându-i între 1973 și 1984 o parte din timp. De la început a fost impresionat de viziunea estetică comună a picturilor de la Ribița, Crișcior, Leșnic și parțial Strei, picturi executate în jurul anilor 1400 în perioada paleologă a artei bizantine. Uimitor însă, picturile din cele patru biserici hunedorene nu aparțin esteticii paleologe contemporane ci clar celei comnene din secolul XII bizantin, descifrarea acestei „ciudățenii” făcând din cele patru monumente cele mai importante din întreaga Transilvanie și, prin semnificația lor, chiar din România, așa cum demonstrează Sorin Ullea, în cartea din 2001 Arhanghelul de la Ribița. Angelologie, estetică, istorie politică, dedicată acestor picturi. După cum se știe, epoca comnenă e cea mai valoroasă și originală din întreaga istorie a picturii bizantine pentru că a pus cel mai bine în valoare elementul specific gândirii bizantine: prin material la revelația imaterialului, adică a transcendentalului. Este ceea ce exprimă întocmai – după o amănunțită comparație estetică cu cele mai valoroase reprezentări bizantine comnene – și picturile celor patru monumente românești și mai ales imaginile arhanghelilor Gavriil și Mihail din pictura de la Ribița, adică felul în care „gramatica stilistică a faciesului” bazată pe „importanța suverană a liniei în spiritualizarea volumelor” a dus la pierderea reliefului imaginii, adică a „materiei”, așa cum este estetica aulică pur comnenă a secolului XII. Firesc apare întrebarea: cum a rămas mediul artistic transilvan atât de fidel unei faze depășite a picturii bizantine? Răspunsul e unul singur demonstrează autorul: nu datorită atașamentului față de o artă revolută în disprețul artei contemporane paleologe ci datorită izolării; o enclavă românească tot mai modestă în resurse materiale, izolată geografic din cauza dominației maghiare de după 1204, necunoscătoare a artei paleologe contemporane din afara enclavei, care și-a continuat astfel tradiția școlii locale românești – comnenul secolelor XI-XII.
„Școala comnenă hunedoreană a fost atât de puternic înfiptă în sol românesc și atât de fertil încât se înțelege automat că ancora creativă a cerebralității românești aruncată din secolul XII în urmă aterizează într-o epocă net anterioară sosirii ungurilor în Europa” (p.123-124). Este primul document de importanță fundamentală căci el confirmă continuitatea neîntreruptă a cerebralității românești la nord de Dunăre, nu numai cea biologică așa cum era până acum, iar aria vechimii culturale românești se lărgește astfel din Moldova până în vestul Transilvaniei.
Ca urmare, „mult înaintea marii școli moldovenești de pictură … cristalizată în prima treime a secolului XV, a existat școala transilvană de pictură … cristalizată în secolul XII, secol din care va trebui să considerăm de acum înainte că începe istoria picturii medievale românești (p.9)…căci existența ei implică automat existența unei civilizații românești în acel secol” (subl.SI) . Este de datoria arheologiei – atât de neglijată și de greșit orientată în Transilvania! – să caute prin săpături de adâncime urme de picturi, construcții ale nobililor români dar și anterioare venirii maghiarilor susține Sorin Ullea. Socotește că școala comnenă s-a format în nordul județului Hunedoara („desigur aceasta e o deducție iar nouă ne trebuie o certitudine”) și că săpăturile sistematice în județ, „îmi permit să propun”, ar trebui făcute nu din nord spre sud din cauza munților, ci de la est spre vest. Era de mult necesară o cercetare „atât în elevația zidurilor bisericilor, cât și în plan arheologic, cercetare sistematică și exhaustivă care să fi ajuns până astăzi la rezultate definitive și incontestabile. Din păcate n-a fost așa. … era la mijloc un fals, dar tenace complex de inferioritate, de biată țară răsăriteană aflată în calea răutăților și mulțumită să-și apere ce? Prosperitatea materială și dezvoltarea spirituală? Nu. Să-și apere sărăcia și nevoile și neamul. Așadar: o mentalitate fatalistă ce nu i-a împins pe românii medievali la luptă continuă și efort energic, după cum nu i-a făcut pe istoricii moderni decât să fie prea bucuroși dacă s-ar găsi fie și cât de modeste urme de existență fizică a românilor… necum o existență spirituală creatoare de înalte valori de cultură” (p.119) (subl.SI).
Recunoscând că nu cunoaște limba maghiară pentru că nu s-a ocupat în mod special de istoria Transilvaniei, deplânge că „mulțimea” lucrărilor în maghiară „este mai mult citată decât citită” la noi din necunoașterea limbii maghiare!
Lipsa de interes pentru susținerea cauzei românești în Transilvania din partea specialiștilor români este cu amărăciune exprimată și de marele patriot David Prodan, academician, care în Cuvântul înainte din 1991 la cartea Transilvania și iar Transilvania publicată în 2002 mărturisește: „Am scris însumi în tinerețe o replică istorică la teoriile revizioniste, în 1944, sub titlul Teoria imigrației, tradusă și în limba franceză, care a rămas fără replică, a fost înmormântată cu bună știință. Nici n-a fost înregistrată nicăieri de istoriografia maghiară. N-am prea făcut caz nici noi de ea. O reeditez acum în funcție de noua recidivă și la un nou nivel. Nu cu iluzia că acum ar fi mai convingătoare, ci pentru propria-mi conștiință de istoric, implicat în temă… pentru informarea propriului popor. Citind-o, te convingi ușor că ea rămâne fără adresă”(subl.SI). Imensa tristețe a unei lumi apuse profund iubitoare de țară și profund preocupată de soarta ei!
După 46 de ani de cercetare, în volumul din 2001 pomenit, Sorin Ullea vorbește despre metoda sa de cercetare a lumii medievale și insistă asupra interdependenței disciplinelor pe care trebuie să le cunoască un „medievist complet”: istoria politică, teologia, istoria artelor vizuale, istoria literară, paleografia, pentru a putea ajunge la o viziune corectă de ansamblu a evului mediu. Numai după studierea „analitică a componentelor” acelei lumi cercetătorul poate ajunge apoi la o privire de ansamblu, la „analize de sinteză” fără teama de a comite – fără voie – greșeli uneori fundamentale. În orice cercetare a evului mediu trebuie să se țină în primul rând seamă că perioada medievală a Europei este exclusiv teocentrică: totul vine de la Dumnezeu și „în ciuda marilor deosebiri dintre estul și vestul Europei, teocentrismul e liantul care face din istoria evului mediu european un tot atât de unitar… încât singura soluție eficientă pentru a înțelege lumea medievală e de a cuprinde într-o unică privire de ansamblu toate componentele pentru a le studia apoi analitic” De aceea „mai întâi, prin adâncite studii și meditații, trebuie pătrunsă, înțeleasă și trăită psihologia omului medieval” (subl.SI), (p.142) și modul lui de exprimare; însă dezlegarea modului de exprimare nu se găsește întotdeauna în domeniul pe care tocmai îl cercetezi ci în cu totul altă parte, în altă disciplină, pe care cercetătorul cantonat într-un singur domeniu n-o cunoaște și de aceea nu poate explica fenomenul. „Și nu pot ilustra mai convingător punctul meu de vedere decât oferind cititorului spre judecare rezultatele noii mele metode de cercetare. Unul dintre exemple e chiar prezenta carte în care un document politic de importanță crucială și unicul până acum pentru dovedirea axiomatică a continuității românești la nordul Dunării nu l-am descoperit prin documente din domeniul istoriei politice ci prin exegeze teologice și estetice.” (p.143). Din cauza cercetărilor numai în domenii izolate, fără legătură cu întregul, nu dispunem de „analize de sinteză”, idee reluată mai precizat în interviul din 2002 „Omul cu scara”, pomenit mai înainte. La întrebarea pusă de ziarista Claudia Tița: „La ora actuală, care credeți că ar fi prioritățile noastre?” Răspuns:
„Nouă, românilor, ne lipsesc sintezele. Gândul meu merge deci în această direcție: ne trebuie o sinteză în care să apărem și noi, dar și ceilalți. Străinii își permit să emită istorii ale poporului român (cum e cazul rușilor, maghiarilor, bulgarilor, chiar și polonezilor), scrise din punctul lor de vedere. Atunci noi de ce n-am face istoria lor?!” (subl.SI), (p.3)
Deplânge și aici aceeași mentalitate de recul în fața luptei pentru adevăr, pentru susținerea istoriei noastre corecte și nu falsificate după placul străinilor.

Emilia Țuțuianu: Din câte ştiţi care au fost personalităţile pe care le admira profesorul Ullea?

Simona Ioanovici: Bizantiniștii V.N. Lazarev și André Grabar ocupau primele două locuri în ce privește lucrările specialiștilor străini. Pentru studierea arhitecturii moldovene din sec. XV-XVI, cărțile lui Gh. Balș l-au însoțit în toate deplasările. Avea o deosebită considerație și pentru lucrările lui Grigore Ionescu din acest domeniu.

Emilia Țuțuianu: Ce modele a avut în formarea sa ca cercetător, cu ce personalităţi ale lumii ştiinţifice sau culturale a avut colaborări sau prietenii?

Simona Ioanovici: Nu a avut modele fiind o personalitate prea puternică. Singurele lui modele au fost oamenii cinstiți din orice domeniu, care și-au iubit țara și au încercat să ajute dezvoltarea ei. S-a format singur ca cercetător așa cum reiese și din cele de mai sus. Firesc, nu putea să-l intereseze colaborările. Era doritor de discuții cu specialiștii sau cu persoane de cultură, după cum era bucuros să împărtășească celor interesați din cunoștințele sale.

Emilia Țuțuianu: Cum era viaţa alături de un cercetător mereu plecat pe teren la diferite biserici şi mănăstiri din Moldova?

Simona Ioanovici: Foarte interesantă.

Emilia Țuțuianu: A cochetat cu muzica, iubea creaţiile lui Bach. Această pasiune l-a făcut să încerce a profesa în acest domeniu…

Simona Ioanovici: Muzica lui Bach îl cucerea, cum spunea el, prin ordinea ei matematică, cosmică. A vrut să devină pianist. Totul a mers foarte bine până la execuția fugilor unde nu și-a mai putut coordona citirea notelor cu viteza impusă degetelor.

Emilia Țuțuianu:  Ce locuri i-au fost dragi?

Simona Ioanovici: I-a fost nespus de dragă Moldova întreagă și i-a dus dorul toată viața. A rămas însă deosebit de legat de Basarabia unde și-a petrecut multe veri din copilărie până la 15 ani. La Rădeni, spune el, „părinţii m-au băgat efectiv, cum ai băga pe cineva în apă, drept în mijlocul ţăranilor şi cu precădere în mijlocul celor din satele înfundate în frumoşii şi imenşii codri ai Bâcului. Stam mereu printre dânşii, mă jucam cu copiii lor de-a “mijoarca”, ne dam tumba la vale pe iarbă, făceam pătuli în copaci tineri cu crengi mlădioase şi sorbeam împreună din linguri cu cozi foarte lungi şi din acelaşi vas mare şi foarte evazat, chişleag sau “dzamă” de pui, la măsuţa lor pe trei picioare, joasă şi rotundă, alături de masa mare la care mâncau părinţii şi bunicii.” Prin Ultimatul din 26 Iunie 1940 sovieticii au impus României cedarea Basarabiei în numai trei zile. Aflat la Sadova la familia inginerul silvic Metodiu Ionescu prietenă cu părinții lui, Sorin Ullea a fost martor la groaza care a cuprins țara: „Orăşeni cu figuri descompuse, unii reuşind să fugă, alţii nu; gări în haos indescriptibil, cu plânsete şi ţipete isterizate; familii rupte în două, şi-n patru. Numai ţăranii – tot ţăranii! – , cu disperare mută în priviri, căci ştiau ce-i aşteaptă, au rămas la brazda lor.” (Granițele Moldovei, 2009). Și tot aici descrie Sorin Ullea cum 16 ani mai târziu, în 1956, în timp ce studia cu binoclu pictura exterioară a Suceviței a fost de mai multe ori întrerupt de o „răzășoaică” care i-a cerut mai multe lămuriri despre bisericile pe care timp de trei săptămâni le văzuse, iar la sfârșit l-a rugat să-i pună pe hârtie tot ce-i spusese. Uimit, a întrebat-o la ce-i folosește o astfel de hârtie. ,,Domnule dragă, mi-a răspuns femeia, eu nu-s de pe-aici; eu îs răzăşoaică din malul Nistrului, de pe lângă Orhei şi mă tot întreabă copiii şi nepoţii: mămucă, unde sunt voievozii noştri ceia vechi? Eu îs o femeie proastă şi nu ştiu să le spun, iar ‘soveticii’ nu le dau drumu’ încoace peste Prut şi nici nu le dau voie să înveţe la şcoală lucruri de-ieste vechi. Ei cât mai degrabă rusăşti să-i înveţe.” Hotărâtă să poată lămuri pe cei tineri a cerut „Sovetului” din sat să-i dea permisiunea să-și vadă o rudă foarte bolnavă din Iași și după multe respingeri exasperat „unu’ mai mare a strigat: ‘Daţi-i bre drumul să se ducă dincolo că asta-i nebună şi nu ne mai mântuim de dânsa’ „.
A iubit și Transilvania pe care, în afară de cercetările întreprinse, a străbătut-o cu bicicleta 10 ani în timpul concediilor locuind doar la țăranii de pe acele meleaguri, din Hunedoara în Munții Apuseni și până în Maramureș.
A hotărât să stea în București numai pentru că documentarea necesară unui istoric era mai lesne de obținut decât în provincie, dar nu s-a simțit om de-al locului.

Emilia Țuțuianu: Amintiţi-ne vă rog ce cărţi au văzut lumina tiparului în cursul vieţii profesorului Ullea?

Simona Ioanovici: Cărți a scris doar după ce a ieșit la pensie. Arhanghelul de la Ribița (2001), Granițele Moldovei (2009), Încheierea cronologiei picturii moldovenești secolele XV-XVI cu datarea ansamblurilor de la Părhăuți și Arbure (2012) și broșurile Un unicat în ortodoxie: Piatra de mormânt din biserica Sf. Nicolae Popăuți, 1492 (2002), și Datarea ansamblului de pictură de la Sucevița (2006). Înainte de pensionare a publicat numai articole, aproape exclusiv în revista Institutului de Istoria Artei.

Emilia Țuțuianu: Om de o vastă cultură, profesorul Ullea a lăsat multe lucrări în manuscris pe care dvs. acum încercaţi să le puneţi în valoare, ce cărţi aţi reuşit până acum să tipăriţi şi ce lucrări mai sunt în manuscrise şi doriţi să le tipăriţi?

Simona Ioanovici: Am publicat volumul Ideea Unirii de la Ștefan cel Mare prin Movilești la Cuza Vodă (2014) și este gata de publicare volumul Movileștii și simbolismul picturii Suceviței. Potrivit intențiilor lui Sorin Ullea, mi-am propus să strâng în volum articolele din reviste privitoare la Cronologia picturii medievale moldovenești din secolele XV-XVI.

Vă mulţumesc pentru acest dialog, care creionează şi certifică personalitatea profesorului Sorin Ullea. Vă doresc multă putere în munca dumneavoastră de-a edita ceea ce a rămas în manuscris de la eminentul profesor Sorin Ullea.

(1)Vasile Dascălu, Consolidarea fundațiilor bisericii „Sfinții Voievozi“, Mănăstirea Agapia – o rezolvare complexă a interacțiunii construcție – factori de mediu, în „Monumentul – Tradiție și viitor. Lucrările Simpozionului Național Monumentul – tradiție și viitor, ediția a IX-a” (Ed. Art Studio, Iași, 2008); Idem, Criterii și concepte de restaurare și conservarea ansamblului monument istoric „Mănăstirea Agapia”, jud. Neamț, în vol. Lucian-Valeriu Lefter, Aurica Ichim și Sorin Iftimi (coord.), Monumentul – tradiție și viitor, Ed. Doxologia, Iași, 2011.

——————————————————

Emilia Țuțuianu

(Din vol.: Azi… pentru mâine–Convorbiri, autor Emilia Țuțuianu)

Alexandru Nemoianu: Identitatea Ortodoxă

La sfârșitul veacului al XIV-lea, când Bizanțul era înconjurat de necredincioși și redus la Constantinopol și încă mici teritorii, aflăm o foarte interesantă exprimare de idei între Marele Cneaz a Moscovei, Vasile I (fiul vestitului Dimiter Donskoi, cel care a zdrobit urgia tătarilor) și Patriarhul Constantinopolului, al Tarigradului.
Îndurerat de pierderile Bizantine, Cneazul Moscovei însemna pe monedele sale, ”avem Biserica, dar nu avem Împărat”. În părerea lui, pierderile teritoriale și de prestigiu politic îl făceau pe “Basileul Romanilor” să fie “mai putin” Împărat. La aceasta Patriarhul Constantinopolului, Antonie, îi răspunde urmatoarele în 1394, :
”Nu este cuminte, fiule, a zice avem Biserică, dar nu și Împărat. Nu este cu putință pentru pravoslavnici să aibă Biserică, dar nu Împărat, căci puterea Împăratului și a Bisericii sunt un singur trup ce nu poate fi desfăcut. Căci ce zice primul între Apostoli, Sfântul Petru, în prima lui epistolă sobornicească: “Temeți-vă de Dumnezeu și dați cinstire Împăratului, căci el nu la așa zișii “împărați” ai altor locuri se referea, ci, zicea el,  “Împăratul” ca să arate mai vârtos că unul singur este în lume. Dacă alți cârmuitori au început a se chema pe sine “împărați” aceasta s-a făcut în contra firii și legii, prin silă și tiranie. Care Sfânt Părinte, care Conciliu Sobornicesc, care rânduieli bisericești pomenesc de asemenea “împărat”?…și dacă acuma, prin iconomie dumnezeiască, necredincioșii au cuprins cele care de drept sunt ale Împăratului, el păstrează aceiași cinste, aceleași rugăciuni și este uns cu același Sfânt Mir făcându-se Împărat și Autocrator (Singur Stăpânitor) al Romanilor, adică al tuturor celor binecredincioși..”
Patrirhul din Constantinopol lămurea lucrurile și, răspicat, arăta adevăruri fundamentale.
Patriarhul arăta limpede că exista o diferență de categorie între autoritatea legitimă și cea uzurpată, arată exact că “forța brută” nu creează stare de drept. Indiferent cât de puternici ar fi la un moment dat cuceritorii și uzurpatorii autoritatea lor rămâne în afara legilor morale, legilor firești. Dar încă mai important, Patriarhul arată că unitatea supușilor unei autorități legitime este dată de identitatea lor de credință, identitatea lor duhovnicească. Iar pentru Patriarh această identitate legitimă nu putea fi decât una, Identitatea Ortodoxă.
Acest adevărat manifest de credința și acțiune este foarte actual în momentul istoric pe care îl trăim la începutul veacului al XXI-lea.

Știm bine că de aproape trei decenii lumea întreagă se află sub semnul și stăpânirea noului “ism”, globalism-ul. Din capul locului introducerea unui nou “ism” trebuia sa fie o atenționare. Ultimele două aceste “ism”-uri (comunismul, și nazismul) au adus asupra lumii catastrofă, sânge și ură. Noul “ism” nu este departe de aceste triste performante. Nici nu poate fi altfel.
Fiind o alcătuire eminamente secularist și militant anti-creștină, ”globalismul” nu este altceva decât o creație a negativității pure, a necuratului. În aceste condiții el este o manifestare a răului și răul se manifestă prin trei aspecte simptomatice: parazitismul, impostura și parodia. Răul trăiește ca parazit pe făptura creată de Dumnezeu. Este o excrescență monstruasă, o imagine satanic. Răul caută să substituie “asemănării”, egalitatea. (“Veți fi la fel ca Dumnezeu” , spune el Omului.) În sfârșit răul își alcătuiește propriile forme de organizare, parodiaza Împărăția lui Dumnezu, rămănând mereu o imitație cu semn inversat. Nu are nici o importanță numele pe care și-l da. Acest nume nu este “cuvânt” este minciuna care vine de la “tatăl minciunilor”. Nu are importanță nici câți următori are. Între starea de adevăr și opinia majorității nu exista nici o legatură. Nici una!
Iar în ce privește produsele morale ale “global”-ismului aceste sunt la vedere. Un relativism moral degradant, care pune efectiv semnul egal între bine și rău. Un sistem care promovează toate patimile distrugătoare și le echivalează virtuților. Un sistem care caută să pervertească până și înțelesul sfânt al conceptului de Familie. Ilustrativ pentru ce poate oferi “global”-ismul sunt “familia alternativă” și sinistra provocare diabolica, jocul “balena albastră”. Și să fim foarte bine înțeleși, acest “global”-ism atacă violent, mai ales, două existențe: Creștinismul Ortodox și Identitatea Națională. Iar în această lucrare, fie conștient, fie inconștient, îi stau complice și “sectele” așa zic “creștine.
Nu membrii lor sunt cei care trebuiesc combătuți, în Ortodoxie întotdeauna păcatul este combătut și păcătoșii sunt compătimiți. Aceste secte, toate și fiecare, contribuie la minarea și caută discreditarea Ortodoxiei și Bisericii Ortodoxe. Părinții cu viață îmbunătățită au arătat că aceste secte și cei care produc erezii sunt insuflați de duhul”demonilor teologi”. Duhurile necurate care cunosc Scripturile ca nimeni dintre oameni dar le pervertesc pentru a ii nimic pe oameni. De fapt “învățătura” acestor secte se repetă mereu și mereu, din chiar momentul apariției Bisericii. Necuratul nu este “inventiv”, este tenace. Dar mai ales ura acestor secte se îndreaptă contra Ortodoxiei și Bisericii Ortodoxe. Iar Biserica Ortodoxă este singura Biserică și nici nu poate fi altcum, căci Trupul lui Hristos este unul. Cea mai bună cale este de a refuza orice “dialog” cu sectarii. (De cele mai multe ori acesta este oricum inutil căci ei nu ascultă la argumente.) Ce se va întâmpla cu ei, nu știm, astea sunt Judecațile lui Dumnezeu. Poate unii dintre ei vor fi mântuiți. Episcopul Kallistos Ware (care poate fi socotit un Apostol întru Ortodoxie al Anglo-Saxonilor) spunea în aceasta privință: ”noi știm unde este Biserica, dar nu știm unde nu este”. Dar, din nou, astea rămân în seama Judecății lui Dumnezeu. Noi avem datoria să căutăm Biserica “știută” (cea Ortodoxă) și nu pe cea “neștiută” sau știută doar de Dumnezeu.
“Global”-ismul este azi în declin. Un declin care va fi violent și cu vărsare de sânge. Noul ”imperiu”, alcătuire ciocoiască și de neam prost, nu se va da înapoi de la nici o mârșăvie. Dar împotriva lui stă o Putere mai mare: Dreapta Credință, Ortodoxia, Pravoslavnicii.
Asumarea deschisă a Identității Ortodoxe va însemna mântuirea țărilor Ortodoxe. Ortodoxia trebuie asumată în întregime, ca mod de viață și ca armură. Iar această armură nu va înceta vreodată să nu îi apere pe ai ei.
Prin Identitatea Ortodoxă deosebirile dintre diferitele părți ale trupului Drept Măritor vor deveni amănunte și ele se vor rezolva în duh de dragoste, sub semnul ierarhiei iubirii.
În esență este vorba de a reveni la ceva care a mai existat și care, tainic, nu a murit niciodată, Modelul Bizantin.
Folosind ca exemplu Istoria Rusiei, marele filozof Konstantin Leontiev spunea la jumătatea veacului al XIX-lea următoarele cuvinte profetice, advărate pentru întreaga lume Ortodoxă:
“Sub steagul sau, al Bizantinismului, dacă îi vom rămâne credincioși, vom fi capabili să rezistăm asaltului întregii Europe confederate, dacă aceasta ar îndrăzni-după ce va fi răpus definitiv cea ce a creat nobil în interiorul său-să ne prescrie și nouă duhoarea și putreziciunea noilor sale legi referitoare la mizerabila fericire pământească și la radicala vulgarizare universală!”
Aceste sunt cuvinte tari, cuvinte ziditoare, cuvinte care pot birui. Uniți sub scutul și Identitatea Ortodoxă nu vom cădea niciodată.

———————————————

Alexandru Nemoianu

Istoric
“Centrul de Studii și Documentare al Românilor-Americani”
(Valerian D. Trifa. Romanian-American Heritage Center)
Jackson , Michigan, USA
la

21 mai 2017

Emilia Țuțuianu: Poesis

Tu

 

Eu mă pierd în miresme de dor
înaripată de iubirea ta.
Ești scutul meu
în lupta cu viața.

 

Ești tu, cel așteptat de ani,
când floare fiind
alergam desculță
prin lanul de maci
strigându-te.

 

Ești cel care mă duce-n zbor
spre ceea ce eu mi-am dorit să fie.
O clipă incandescentă
ce va rămâne în veșnicie…

 

You

 

I lose myself in scents of loggings
winged by your love.
You are my shield
in the struggle with life.

 

It’s you, the one I was waiting for years,
when as a flower
i used to run barefoot
through the poppies
calling you.

 

You’re the one who takes me to flight
towards what i wanted to be.
An incandescent moment
what will remain in eternity.

 

De ce?

 

Uneori întreb anotimpurile
unde mi-au ascuns dorurile?
De ce verdele își schimbă culoarea,
de ce frunzele toamnei
nu mai sunt poleite
cu foițe de aur?

 

Fulgii de nea
au devenit gri
iar ploaia a devenit șuvoi
de lacrimi și neputințe.

 

De ce ne-am schimbat?
Doar celestul știe ce ne așteaptă…

 

Why

 

Sometimes I ask the seasons
where they hid my hopes?
Why green changes its colour,
why autumn leaves
are no longer gilded
with gold foil?

 

The snowflakes
became grey
and the rain a stream
of tears and helplessness.

 

Why have we changed?
Only the celestial knows what awaits us…

 

Am rămas aceeași…

 

Te-ai întrebat vreodată
cum sunt cu adevărat?
Ce-ți spune sufletul meu
omule?
Am rămas eu,
aceeași
legănată de buna măicuță
printr-un psalm…

 

Cuvântul m-a îmbrăcat,
credința mi-a fost reazăm,
iubirea mi-a fost casă,
bunătatea , darul meu,
pentru voi.
Lumea mea
este și lumea voastră.
Diferă doar percepția ta
omule,
pierdut în altă galaxie….

 

I remained the same …

 

Have you ever wondered
how really am i?
What does my soul tell you
man?
I did not change
I am the same
Cradled by the good nun
Through a psalm …

 

The word dressed me,
my belief was true,
my love was home,
my goodness, my gift,
for you.
My world
it’s your world too.
Only your perception differs
man,
lost in another galaxy

 

—————————————–

Emilia Țuțuianu

Traducere:  Dianu Sfrijan

(Din vol: Bob de dor cu amintiri / Longing memories, autor Emilia Țuțuianu – traducere Dianu Sfrijan )

 

Viorel Roman: La Sainte-Alliance / Putin-Trump

La Sainte-Alliance / Sfanta Alianta (Paris 1815-), din care Anglia, SUA n-au facut parte, e prima organizatie internationala a securitatii si pacii cu scopul de a asigura valorile și dragostei crestine in viata politica. Dezideratele ei sunt promovate in timp, prin crearea pe rand a Société des Nations / Ligii, Societatea Națiunilor (Geneva 1919-) si a Organizatiei Statelor Unite / United Nations Organization (New York City 1945-).

In ciuda a doua secole de alianta politica crestina internationala, pe fundalul lipsei de unitate milenara dintre catolici si ortodocsi, civilizatia anglo-mozaica, maritima si comerciala, se deosebeste fundamental de cea continentala agro-industriala, germano-slava, de aceea nu-i surprinzator ca Marea Britanie paraseste Europa si ca in USA se saboteza o noua Sfanta Alianta.

Adeptii Brexit-ului afirmau ca sute de miliarde se pulverizeaza fara rost in Europa, iar adversarii Sfantei Aliante afirma ca Trump divulga secrete lui Putin. Nu-i surprinzator ca propaganda antieuropeana s-a intrecut in „Fake News“, nici ca sabotarea lui Trump sunt la un nivel mai jos. Presedintele SUA nu divulga secrete, el decide politica si ce-i secret, sau nu. Perfidul Albion n-are insa scrupule de o parte si alta a Atlanticului: se non è vero, è ben trovato.

Trump vrea sa termine razboiul din Orientul Apropiat, initiat de predecesorii lui, ceea nu se poate realiza insa fara implicarea directa a ruso-ortodocsilor, musulmanilor si israelitilor. Participam astfel la inca un episod confuz al Chestiunii Orientale (1774-), sau cine mosteneste Imperiului Roman de Rasarit, Bizantul, Califatul de la Istanbul. Pentru a percepe dimensiunea conflictului trebuie sa nu pierdem din vedere razboaile din Turcia, Siria, Libanon, Israel, Palestina, Irak, Jemen, Libia, Tunisia, Georgia, Ucraina, Crimeea, Transnistria, Moldova, fireste fara a trece cu vederea sau uita tensiunile din tarile balcanice.

————————————————————

Prof. Dr. Viorel Roman

Consilier academic la Universitatea din Bremen

https://www.academia.edu/

viorel-roman-bremen.over-blog.de

www.viorel-roman.ro

Bremen la 20 mai 2017

Alexandru Nemoianu: Țara Almăjului ca Univers

Întotdeauna lucrurile “mari” și “importante” (și încă mai vârtos soluționarea lor) pot fi aflate în detaliile existenței imediate și în “universul” (întotdeauna mic și la îndemâna) care ne înconjoară. Câteva exemple pot fi ilustrative.
Foarte adesea ne frământăm pentru problemele “mari” ale lumii și politicii naționale ori internaționale și suntem grabiți cu soluții energice și îndrăznețe dar suntem mai șovăielnici atunci când întrebări similare ne privesc personal; care este starea din familia noastră ?: suntem ori ba credincioși unul altuia?; ne gospodărim cu buna cuvință ?; suntem capabili să rezolvam cu pace diferentele ce le vom fi având cu neamuri ori vecini?; etc.,etc. În același timp ne străduim să aflăm despre locuri depărtate și cheltuim să vedem tărâmuri așezate peste mări și țări fără să băgăm de seama că “universul” este lângă noi, efectiv cade pe fiecare dintre noi. Cu aceste gânduri în minte am îndrăznit să spun că Țara Almăjului din Banat este, în fond, “universul”.
Țara Almăjului este o vale intramontană asezată în lungul râului Nergan (ori Nera cum au ales sa-i spună învățați de ocazie). A fost locuită din vremi imemoriale, fără exagerare, din totdeauna. Vechimea aceasta este încă ușor de simțit celui care va avea răbdare să colinde hotarul fie și unui singur sat din Almaj. Lesne va fi cu putință să se observe semnul eternității care înseamna modelul existențial românesc alcătuit din înțelegerea vie a spiritualității ortodoxe, dreptmăritoare, pravoslavnice. În Almăj vom afla efectiv totul. Bucurii și dureri, dărnicie și zgârcenie, credință și înșelăciune, autentic și impostură, frumusețe și urâciune chiar și aspecte aberante ținând de viața cea mai intima. Totul. Dar, în ce privește relația dintre oameni, în Almăj exista, încă, ceva ce în bună măsură în restul lumii a dispărut, mai există relația personală, omenească dintre locuitori care, într-un fel ori altul, sunt neamuri. Există încă o înțelegere și o trăire care transformă simplul act al existenței în viață. Aceasta înseamnă priceperea faptului că nu sunt suficiente principii ca dreptatea, ordinea, folosul și altele asemenea. Ele, aceste principii, excelente în sine, alcătuiesc doar elementele teoretice care pot contribui la alcătuirea unei civilizații. În termeni practici ele sunt planul după care se zidește o casă. Dar pentru a trece de la stare potențială la ființă mai este nevoie de puțină blândețe, înțelegere, dragoste, bunăvoire și într-ajutorare. Acestea din urmă sunt uneltele și căile prin care planul se face clădire și clădirea se face cămin cald și vatra primitoare. Trăind această înțelegere în Almăj oamenii când se văd încă își dau binețe unul altuia, își stau în ajutor la bucurii și necazuri, încă mai știu ce înseamnă și ce trebuie să fie dulceața vieții. În același timp în Almăj putem afla toate formele vieții, de la cele mai simple la cele misterioase și toate frumusețile lumii în care Dumnezeu i-a așezat pe oameni.
Cel care va sta seara ori noaptea la un “ rând” în una dintre numeroasele mori așezate pe râurile de acolo, va ști ce înseamnă taina unui loc “bântuit” de duhuri ori “muroni”,  cel ce va sta o vreme la o colibă va ști ce înseamnă truda de a îmblânzi natura și de a schimba sălbăticia în cosmos, cel care va înțelege viața unui sat almăjan va ști ce sunt și au fost comunele și orașele libere. Asemenea cel care va petrece o zi de Vară în lungul luncii Nerei ori la “ împreunarea apelor” (apei Prigorului cu Nerganul ) va ști ce înseamnă și farmecul și spaima junglei, iar cel ce va urca într-o după amiază fierbinte pe Dalma ori Coasta Patasului va ști ce este deșertul și singuratatea africană. Iar cel ce se va afundă în codrii Borloveniului și apoi va urcă pe culmea Semenicului va trece în lumea fără de pereche a curației absolute.

Nu înseamnă că în Almăj sunt cele mai frumoase locuri din lume, dar înseamnă că locurile de acolo sunt la fel de frumoase ca altele de aiurea !
Almăjul este o lume dar, fiindcă suntem în vremelnicie și trăim prin comparații, una mai bună, mai aproape de cea în care “ ne-a vrut Dumnezeu“.

Un loc pentru care merită să trăiești și să mori și în a cărui tărână este o cinste și binecuvântare să te odihnești.

 

 

————————————–

Alexandru Nemoianu
Istoric
“Centrul de Studii și Documentare al Românilor-Americani”
(Valerian D. Trifa. Romanian-American Heritage Center)
Jackson , Michigan, USA
la

20 mai 2017

Editorial: Realitatea mea neinventată, autor Nicoleta Nistoreanu

 

Volumul pe care îl aducem în atenţia dumneavoastră este scris din dragoste de cuvânt, din iubire de oameni și din nostalgia locurilor copilăriei. Autoarea, Nicoleta Nistoreanu îndrăgostită de cuvânt, alcătuieşte un eșafodaj ideatic apoi transformă totul într-un joc magic, într-o poveste care ne fascinează. Copilăria, lumea satului cu mentalităţile sătenilor, sunt supuse atenţiei autoarei, care ne aduce trecutul în clipele prezentului, cu sufletul şi gândul la viitor.
Cartea, este alcătuită din două părţi: Verile primei copilării – în care autoarea descrie locul în care s-a născut şi a copilărit, portretele părinţilor – admirabil alcătuite – ca o pictură cu detalii fine, aş putea spune – în care observăm cât de admirabil autoarea cărţii stăpânește arta descrierii prin cuvânt.
A doua parte a volumului cuprinde prezentarea  Anilor de şcoală – unde autoarea prezintă întâmplări din timpul şcolii, descriind admirabil și cu migală oameni, fapte și întâmplări, cu maturitatea vârstei de acum – dar și cu candoarea şi inocenţa din trecut, păstrate în memoria afectivă.
Acest volum, aşteptat mult de noi – raportat la ceea ce se scrie astăzi – un volum de care ,,ne era dor” – aşa cum menţionează scriitorul Ştefan Dumitrescu, în prefaţa volumului, deschide drum sigur autoarei spre noi și mai elaborate creaţii literare
Îi urez mult succes şi multă inspirație și îi mulțumesc de a ne fi făcut părtași la o așa aventură pasionantă în trecutul magic al copilăriei, amintindu-ne de unde venim, de bunicii noștri, de părinți și de farmecul inegalabil al copilăriei.

 

Editor, Emilia Țuțuianu

Alexandru Nemoianu: Amintiri despre un luptător

Conditia de om liber este probabil una dintre cele mai fragile conditii omenesti. Ea dureaza doar atata vreme cat libertatea este simtita ca necesitate,ca o conditie vitala si care da sens si rost existentei.

Pentru ca libertatea sa existe este necesara intelegerea faptului ca libertatea nu este obtinuta pe gratis,ca obtinerea ei inseamna vigilenta necontenita,ca este o conditie care traieste in lungul multor generatii si ca ea se castiga prin sacrificiu. Iar sacrificiu inseamna a dobandi un lucru pentru cei din jur cu pretul de a pierde acea izbanda,roadele ei,pentru tine. Cei care inteleg acest lucru sunt luptatorii si eroii.

Tara Almajului a trait si existat sub semnul libertatii, al neatarnarii.

In Evul Mediu aceasta libertate a fost dobandita de catre locuitorii care au stat mereu sub arme, pazind vadul Dunarii si vetrele lor. Mai apoi, in vremea otomana, aceasta libertate s-a pastrat prin cei care sub pavaza padurii, au stat ca oameni liberi, nesupusii altcuiva decat propriei constinte, au stat ca “lotrii”. Mai apoi aceiasi Almajeni si-au pastrat libertatea cu pret de sange, ca “graniceri”, ”catane negre”.

Setea de libertate a Almajenilor nu s-a stins si ea s-a manifesat glorios si eroic in anii in care Romania a intrat sub stapanire comunista.

Oameni din Almaj, tarani si intelectuali, s-au tras in munti si, intr-o inclestare de forte in care erau coplesiti, au luptat, au cazut si au spus ca sunt liberi si ca pentru libertatea lor sunt gata sa lupte si sa moara.
Cei care stateau in munti cu arma in mana au putut sa o faca fiind ajutati de oamenii dinsate: cu alimente, cu informative su solidaritate. Cei care ii ajutau pe oamenii sub arme se expuneau la pericole enorme: arestari, torturi, pierderea familiilor si a bunurilor. Dar totusi destui Almajeni au facut acest lucru cu fruntea sus.

Intre ei a fost si Mihai Imbrescu (Zamela) din Borlovenii-Vechi.

Casa lui se afla chiar la iesirea din sat spre lunca si spre Prigor.
Era o casa solida, granicereasca si imi aduc aminte ca lipit de casa era, in anii 50 ai veacului trecut, o batoza. Semn al prosperitatii si bunei gospodariri, a intelegerii ca progresul tehnic trebuie adoptat.
Mihai Imbrescu (si sotia lui) au suferit arestari, iar el condamnare, tortura si prigoana ca urmare a faptului ca a ajutat pe fugarii din munti.

In acea vreme aceste informatii se transmiteau in soapta si in ascuns. Opresorii voiau sa stinga si amintirea luptei pentru libertate. Totusi in 1969 am aflat despre acest luptator.

In acel an unchiul meu Vasile Valusescu (care a luptat ca partizan si apoi a stat patrusprezece ani in inchisoare) a facut un drum la Semenic si m-a luat cu el. (Era primul drum pe care l-am facut pe Semenic.)
Un camion forestier din Prigor urma sa ne duca pana spre “Poiana Begului”. Acel camion urma sa ne ia la intrarea drumului de la Prigor in Borloveni, deci langa casa lui Mihai(Mila) Imbrescu.

Vasile Valusescu a mers la usa si a fost primit cu enorma ospitaliate si dragoste. A fost primul lucru care m-a surprins. Almajenii sunt politicosi dar nu sunt entuziasti, sunt mai degraba retinuti, sobrii.
Pe gang, pe scaunul pe care l-au poftit, au pus o cerga si l-au imbiat la o gustare. Nu era vreme de asa ceva si deci au vorbit doar cateva minute, pana la venirea caminului. Am retinut o “vorba “ lui Mila Imbrescu; ”o sa treceti pe acolo?” Habar nu aveam ce va fi putut insemna acest “acolo”.

Urcand spre munte, dincolo de Balta Verde, unchiul Vasile Valusescu mi-a artat un soi de grota. Apoi mi-a spus ca acolo a stat ascuns ca partizan vreme de aproape un an. Mi-a spus ca a putut supravietui datorita ajutorului pe care i l-a dat Mila Imbrescu. De fapt acela nu a fost “ajutor”, a fost diferenta dintre viata si moarte.

Apoi am aflat despre chinurile prin care toata familia lui Mila Imbrescu a trecut: tortura, prigoane, inchisoare. Si prin toate a trecut cu fruntea sus. A crescut copii vrednici, nepoti fruntasi, a alcatuit o gospodarie prospera si s-a stins in pace.

Acest luptator era un om obisnuit dar in care vibra constinta unui trecut de om si oameni liberi si constinta ca sub nici o forma nu trebuie sa uitam ceeace datoram stramosilor.

Dupa inchisoare viata lui a mers in cercuri si extinderi tot mai largi, timpul devenea tot mai uniform si in final acel timp a intrat in prezntul continuu, in acel “acum” care este vremea lui Dumnezeu.
Sunt convins ca fost primit acolo cu bucurie.

———————————————————-

Alexandru Nemoianu
Istoric
“Centrul de Studii și Documentare al Românilor-Americani”
(Valerian D. Trifa. Romanian-American Heritage Center)
Jackson , Michigan, USA
la

4 mai 2017

Ștefan Dumitrescu: Amarnicele poeme de iubire

RĂSPUNDE, IUBITO, CÂND STRIG !

 

Răspunde iubito când strig

În curând se va face târziu

Și va fi un întuneric pe lume

Că n-o să mai pot niciodată să viu  !

 

 

AMARNICĂ E DRAGOSTEA MEA PENTRU TINE

 

Întunecat e sufletul tău, iubito

Amarnică e dragostea mea pentru tine

În lumea ailaltă se-aude scârțâind o poartă

Domnul Iisus Christos nu mai vine

 

De ce ești atât de rea și de rece

Sufletul meu e imens ca o zare

Am pentru tine să-ți dăruiesc

Un ocean de iubire un munte o  mare

 

Oamenii sunt tot mai urâți și mai răi

Lumea e din ce în care mai rea și bolnavă

Numai iubirea noastră va putea s-o salveze

Răsărind pe cer strălucitor ca  navă.

 

 

 AŞA TE VOI CĂUTA, IUBITO !

 

Tu eşti ca o poartă monumentală înflorită

prin  care pătrund şi mă

pomenesc în altă poartă

opac orbitoare

prin care intru şi mă

găsesc în altă poartă înflorită,

care ucigător

mă doare

prin care pătrund în altă poartă

profundă

ca o jelanie

şi ca o întrebare

prin care intru în altă poartă

care dă în altă poartă,

strălucitoare

prin care ajung în altă poartă,

 

aşa voi merge către tine

iubito, toată viaţa

mergând prin acest tunel de porţi

arzând ca o lumânare

strigând numele tău

în gura mare.

 

Dar tu eşti şi o inimă, iubito,

imensă înflorită ca un crâng

în care mierlele, privighetorile,

ciocârliile, greierii şi sturzii

cântă și plâng

în care intru  ca într-o catedrală

ajungând înlăuntrul altei inimi

din care pătrund în altă inimă

siderală

pe care o deschid şi mă găsesc

înăuntru altei inimi

prin care mă pomenesc în altă inimă,

monumentală

care dă în altă inimă

prin care ajung

într-o altă inimă

minerală

 

aşa te voi căuta toată viaţa, iubito,

orbitoare

prin nesfârşitul tunel de inimi

ca un orb pipăind

cu mâinile întinse

cântând în gura mare

până la Ind

 

 

 CE SE ÎNTÂMPLĂ IUBITO CU NOI ?

 

Ce se întâmplă iubito cu noi ?

În sufletul meu e o noapte grea și înaltă

În sufletul tău o e o noapte adâncă

Dumnezeu plânge în hohote în lumea ailaltă

La temelia lumii viermii mănâncă

 

Ce se întâmplă iubito cu noi ?

Oamenii au dispărut demult pe pământ

Nici o corabie nu mai vezi pe mare

În lumea ailaltă nu mai e nici un sfânt

Pe mine toată materia lumii mă doare

 

Ce se întâmplă iubito cu noi ?

În curând va veni noaptea universală

Vom auzi atunci universul huruind

Lumea va rămâne pustie și goală

Și-n mijlocul ei eu în gura mare cântând.

 

 

ATÂTA IUBIRE AVEAM PENTRU TINE

 

Atâta iubire aveam pentru tine

C-ar fi umplut şi cerul şi pământul

Acum sunt singur în mijlocul istoriei, iubito

Şi-ascult cum urlă-n lumea ailaltă vântul

 

Egoistă şi crudă nu ţi-a păsat

De voi fi eu ori de va fi un altul

Iubirea mea va străluci pe cer

Unind adâncul lumii cu înaltul

 

Deşi mai fericită ai fi fost

De mii de ori dacă erai cu mine

Departe suntem azi unul de altul

Înconjuraţi de nouri de albine

 

Şi chiar de ne vom trece pe pământ

Iubirea mea va străluci pe cer

În miile de ani ce vor veni

În timp ce-n lume va fi trist şi ger !

 

——————————–

 Ștefan Dumitrescu

17 mai 2017