Mărturii ortodoxe – „Credința este moartă fără fapte și faptele fără dreapta credință sunt moarte !”

„Cade-se celui ce învață și nu face, ca, rușinându-se de cuvintele sale, să înceapă și el a lucra într-o bună zi”.  (Sf.Ioan Scararul)

„Scopul vieții pământești pentru fiecare om este mântuirea sufletului. Iar mântuirea se câștigă prin păzirea dreptei credințe până la sfârșit și prin lucrarea faptelor bune (Iacov 2, 26).

Toți Sfinții Părinți din Biserica Ortodoxă au păstrat cu mare sfințenie adevărul de credință. Unii prin scris, alții prin cuvânt, iar alții au pecetluit adevărul prin jertfa vieții lor. La cele șapte Sinoade Ecumenice învățăturile de credință s-au întărit de sute de Sfinți Părinți în prezența Duhului Sfânt și chiar au fost pecetluite cu anateme, punându-se această afurisenie și blestem asupra tuturor care vor îndrăzni pe parcursul vremii să modifice cele stabilite de către ei. De exemplul canonul privind Simbolul Credinței de la Sinodul II Ecumenic zice asa : „Cine va îndrăzni să adauge sau să scoată ceva din Simbolul Credinței să fie anatema”.

Până la anul 1054, Biserica de Răsărit cu biserica Romei a Apusului, au fost una, însă datorită faptului că cea din urmă, chiar cu 2-3 secole înainte de acest an a introdus o mare greșeală și erezie în Simbolul de Credință, Filioque, adică purcederea Duhului Sfânt și de la Fiul, acest fapt a culminat cu ruptura dintre Răsărit și Apus.

De la acea dată și până în prezent biserica Romano-Catolică a adăugat inovație peste inovație și erezie peste erezie, din care enumerăm câteva: infailibilitatea și supremația papală, imaculata concepție, purgatoriul, suprimarea Epiclezei în cadrul Sfintei Liturghii, suprimarea posturilor etc.

Datorită acestor abateri, în Biserica Răsăriteană sau ridicat sfinți care au combătut cu mare curaj ereziile catolicismului…” Ecumenismul este numele de obște ale pseudocreștinismului și al falselor biserici din Apus. El cuprinde în sine, întregul umanism European, în frunte cu papismul. Pseudocreștinismul și pseudobisericile din Apus nu sunt altceva decât erezie peste erezie.

Aceste erezii înlătură pe Hristos, Dumnezeu-Omul, punând în locul lui pe om (papa). În această privință nu este deosebire între papism, protestatism, ecumenism și alte erezii, ale căror nume este legiune”.

La noi în țară, Sfântul Paisie de la Neamț și câțiva mari duhovnici contemporani, printre care Părintele Rafael Noica, Părintele Dumitru Stăniloaie, care a afirmat: Eu nu sunt pentru ecumenism. Socotesc că ecumenismul este produsul masoneriei. Iarăși vor să relativizeze credința cea adevarată. Ecumenismul este panerezia timpului nostru. Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, nu sunt surori. Nu există decât un singur trup, adică o singura Biserică. Deci noțiunea de biserici surori este improprie.” Un domn, o credință și un botez.

Biserici surori cu Biserica Ortodoxă Română sunt toate celelalte Biserici Ortodoxe din lume.

Nu se exclude dialogurile și întâlnirile între reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe și reprezentanți ai altor credințe, dar acest dialog să aiba o singura menire: ca acești reprezentanți să vadă și să creadă că Ortodoxia este singura care deține adevărul, fapt confirmat și de minunile de netăgăduit care se întâmplă și astăzi în Biserica Ortodoxă (coborârea Sfintei Lumini la Ierusalim, aghiazma s.a.).

Părintele Cleopa îndeamnă la păstrarea credinței noastre Ortodoxe, fără a face vreun compromis cu catolicismul sau cu celelalte confesiuni”.

„Biserica este stâlp și întărire a adevărului! Biserica este Trupul lui Hristos, cum zice marele Apostol Pavel, al cărui cap este în ceruri.

„Credința este moartă fără fapte și faptele fără dreapta credință sunt moarte !”

———————————————————-

(Arhimandrit Cleopa Ilie-Mărturii Ortodoxe)

Volum primit în dar de la Părintele Justin Pârvu.

https://monitorcultural.wordpress.com/o-cultura-tacuta-o-rubrica-de-mariana-gurza/