Bill Sutton: Poduri lirice – Poetical bridges (poeme bilingve)

Bill Sutton s-a născut în Reading, Anglia în 1944 şi s-a mutat în Noua Zeelandă (N.Z.) în 1948, părinţii lui fiind de origine din N.Z. A crescut la o fermă de animale, în apropierea Waimate, în South Canterbury. După terminarea şcolii, Bill s-a mutat la Dunedin, unde a absolvit Facultatea de biochimie la Universitatea din Otago, în 1966. A obţinut doctoratul la Univeritatea Massey în 1970, apoi a lucrat timp de 12 ani ca cercetător ştiinţific în Palmerston Noth (N.Z.), Edinburgh (Scoţia) and Canberra (Australia).

În 1984 a fost ales membru al Parlamentului pentru zona Hawke’s Bay, o poziţie pe care a deţinut-o timp de 6 ani. Apoi Bill a lucrat timp de trei ani în rolul de consilier regional, înainte de-a se muta la Wellington unde timp de 11 ani a lucrat ca analist de procedură, specializându-se în probleme de dezvoltare a pământului maorilor.

În 2007 se pensionează şi se întoarce în Napier, unde scrie poezii şi organizează evenimente poetice. El este actualul secretar şi trezorier al Societăţii Poeţilor în viaţă din Hawke’s Bay şi a fost organizatorul Conferinţei Naţionale din Hawke’s Bay, un eveniment care s-a bucurat de o foarte bună participare, în 2013. Poemele lui Bill au fost publicate în Poetry NZ, Takahe, JAAM, Blackmail Press, Catalyst and Broadsheet. Jabberwocky, primul său volum de poezie a fost publicat de Steele Roberts în 2014 şi cel de-al doilea volum Billy Button – o viaţă, a fost publicat de HB Poetry Press în 2016.

Bill a fost căsătorit de două ori şi are şase copii.

 

***

Bill Sutton was born in Reading England in 1944, and moved to New Zealand with his N.Z.-born parents in 1948. He grew up on a mixed livestock farm near Waimate in South Canterbury. After finishing school Bill moved to Dunedin, where he graduated with a BSc Hons. in biochemistry from the University of Otago in 1966. He obtained a PhD from Massey University in 1970, then worked for 12 years as a research scientist in Palmerston North (N.Z.), Edinburgh (Scotland) and Canberra (Australia).

 

In 1984 he was elected Member of Parliament for Hawke’s Bay, a position he held for 6 years. He then served three years as a Hawke’s Bay Regional Councillor, before moving to Wellington and working for 11 years as a senior policy analyst specialising in Maori land development issues.

 

In 2007 Bill retired from paid employment and returned to Napier, where he writes poetry and organises poetry events. He is the current Secretary/Treasurer of the Hawke’s Bay Live Poets’ Society and was lead organiser for the Hawke’s Bay Poetry Conference, a well-attended national poetry event, in 2013. Bill’s poems have appeared in Poetry NZ, Takahe, JAAM, Blackmail Press, Catalyst, and Broadsheet. His first poetry collection Jabberwocky was published by Steele Roberts in 2014 and his second collection Billy Button – a life was published by HB Poetry Press in 2016.

Bill has been married twice and has six children.

 

***

 

NOUA RECOLTÃ

 

Noaptea trecută am visat noua recoltă

venind peste mare către Aotearoa

nu de balene nici măcar ton

ci de data asta, de oameni

bărbaţi şi familii înfometând disperate,

plătind cu părţi ale corpului încumetarea

de a trece pe lângă cruda, puternica Australie

spre un loc unde cândva li s-a spus

că lumea părea mai bună

 

ca să fie salutaţi aici de către cine?

Elicoptere şi nave gri de război

bărbaţi şi femei cu difuzoare

poruncindu-le să plece înapoi

unde? Către devalorizata Fiji

ruinată de decenii de dictatură?

Or spre alte insule, unele deja

pe jumătate scufundate iar altele

devastate de super cicloane,

generate de încălzirea globală?

 

Nu există un alt refugiu

şi acum cuvintele au devenit şi mai aspre –

Plecaţi înapoi! Nu puteţi sta aici!

Plecaţi înapoi sau vă distrugem!

şi apoi proiectilele.

 

NEW HARVEST

 

Last night I dreamed of the new harvest

coming across the sea

to Aotearoa not whales nor even

tuna this time but people –

men and families starving desperate

paying in body parts to venture

down past cruel powerful Australia

to a place that once they were told

projected a kinder face

 

to be greeted here by what?

Helicopters and grey warships

men and women with loudspeakers

ordering them to go back

to where? Tin-pot Fiji

ruined by decades of dictatorship?

Or those other islands some already

half-submerged and the others

ravaged by the super-cyclones

spawned from the great warming?

 

There is no other refuge

and now the words became harsher –

Go back! You cannot stay here!

Go back or we will destroy you!

and then the missiles.

 

 

MÃINI

 

„Uită-te la mâinile astea urâte”

a spus Mama, întinzându-le

ca eu să mă aplec

şi să le privesc

în bucătăria casei de la fermă.

Mama a fost o fermieră.

După ce ea şi tata

şi-au pierdut economiile în 1951

şi erau sufocaţi de datorii

ea a avut grijă de mine şi Jim

a făcut toate treburile în casă

a gătit şi curăţat

pentru cei care tundeau oile

şi pentru alţi muncitori de la fermă

a cârpit şi spălat hainele noastre

la o maşină de spălat

a cultivat legumele noastre

a crescut cârdul de găini

totuşi a găsit timp

pentru iubitul ei Shakespeare

şi cărţile de la bibliotecă

(dimineaţa devreme)

şi l-a îngrijit pe Tata

după ce-a paralizat.

„Ştii”, a spus Mama,

„cei tineri nu ştiu asta

dar noi încă simţim la fel

înăuntru

ne simţim încă tineri.”

 

HANDS

 

‘Look at these ugly hands’

 Mum said, holding them out

for me to turn over

and peer at

in the farmhouse kitchen.

My mother was a farm worker.

After she and Dad

lost all their savings in 1951

and were choking on debt

she looked after me and Jim

did all the farmhouse work

cooked and cleaned

for the shearers

and the other farm workers

mended and washed our clothing

in a wringer washing machine

grew all our vegetables

ran a flock of chooks

still somehow found time

for her beloved Shakespeare

and the library books

(in the early hours)

and after Dad was crippled

she looked after him.

‘You know’, said Mum,

‘young people don’t know it

 but we are still feel the same

things inside…

we still feel young.’     

 

 

LACUL

 

Spre mirarea mea

ea şi-a scos toate hainele

şi a alergat în lac

stropind şi hlizindu-se

 

deci ce putea face un bărbat

decât să se dezbrace

şi să spintece apa să i se alăture

pipăind frenetic pietrele?

 

dar tot ce a vrut prostuţa

a fost să mă stropescă cu apă în ochi

şi să alerge înapoi pe mal –

toată lumea ne privea

 

gândind că a fost o glumă bună

dar mereu am regretat

că nu ne-am făcut o fotografie

când încă ne iubeam atât de mult.

 

THE LAKE

 

To my total surprise

she stripped off all her clothes

and rushed out into lake

splashing and squealing

 

so what could a man do

but take off his own

and wade out to join her

feeling gingerly for the stones?

 

when all that silly girl wanted

was to splash water in my eyes

and run back to the shore –

all the people watching us

 

thought it was a great joke

but I’ve always regretted

not having our photograph taken

while we were still so much in love.

———————————————–

* Cele trei poezii selectate în acest volum au fost publicate iniţial de Bill Suttton în Jabberwocky, Steele Roberts Publishers, 2014

 

* The three poems selected for this collection were initially published by Bill Sutton in  Jabberwocky, Steele Roberts Publishers 2014