Dorothy WHAREHOKA: Poduri lirice (poeme bilingve)

Dorothy Wharehoka a iubit poezia întreaga ei viaţă. În 1978, la vârsta de 45 de ani, ca modalitate de a stimula și de a îmbunătăți creativitatea în clasa ei de elevi de 10 ani, ea a început să scrie poezii şi să le împărtăşească cu ei; rezultatele au fost uimitoare. De asemenea, şi-a dat seama că nu doar ea se bucura de realizările sale, dar şi alții erau dornici să citească şi să audă creaţia ei. Poezia a devenit o parte importantă a vieţii ei.

Din acele momente de început i-au fost publicate două volume de poezie. Primul, Bucăţi de Peninsulă în 1994 şi Vorbe de profesor în 2016. Alte poezii au fost incluse în antologii, reviste, publicații educaționale şi reviste literare din Noua Zeelandă, Canada şi Statele Unite ale Americii. A participat la concursuri naţionale şi a obţinut chiar un loc întâi. Poezia „Înfricoşat” a fost folosită ca simbol pentru un miting anti-violență.

Mai există şi alte manuscrise aşteptând cu speranţa să fie publicate atât ca volume de sine stătătoare sau ca o parte dintr-o antologie. Între timp, inspiraţia continuă pentru ofertele viitoare.

***

Dorothy Wharehoka has all her life had a love of poetry. In 1978, at the age of 45, as a way to stimulate and improve the writing of her class of 10 year olds she began to write poetry herself and to share it with them; the results were amazing. She also realized that not only was she enjoying the progress but others were keen to read and hear her work. Poetry became a major part of her life.

 

Since those early days two collections of her poems have been published. The first Peninsula Pieces in 1994 and Teacher Talk in 2016. Other poems have been included in anthologies, magazines, educational publications and literary journals in New Zealand, Canada and USA. There have been placings in national competition and even a first placing. One poem “Afraid” was used as the feature for a rally for anti-violence.

There are other collections waiting hopefully for publishing times. Both as stand-alone work or a niche in an anthology. In the meantime, inspiration continues for futures offerings.

***

 

MIJLOCUL IERNII

 

Suntem închişi

într-un congelator gigantic.

Frunzele

sunt cristalizate

cu gheaţă.

Sălciile

îmbobocite

se retrag

şi se ghemuiesc în moliciunea lor.

Crengile

brazilor

sunt pulverizate cu alb

cum e un pom de Crăciun.

Gerul ascuţit

trosnind

pocnind

ne-a prins

în mâinile sale.

(1978)

 

MIDWINTER

 

We are enclosed

in a giant deepfreeze.

The leaves

are crystalized

with ice.

Pussy willows,

busting into bud,

retreat

and curl into their softness.

The boughs

of conifers

are sprayed with white

as is a Christmas tree.

The crisp

crackling

crunchy frost

has gripped us

in his hands.

(1978)

 

 

APERITIVUL

 

Seara devreme a sosit

servită pe tava de argint

a ultimei luni pline din aprilie.

 

Un aperitiv tentant la ora 6 pm

se odihneşte

pe pânza palidă a cerului

cu bordura aplicată din

nori gri, negri şi albi,

margini conturate

de lumina toamnei

unde ele se învecinează

cu dealurile întunecate.

 

Venus a apărut,

altă ofertă

plasată jos, în partea de est

de mâna tăcută a chelnerului cosmic.

 

În nemişcarea

dintre porţii

o anticipare

o foame

pentru întregul festin galactic

ce va fi oferit

în următoarele ore.

(1998)

 

HORS D’OUEVRE

                      

Early evening arrived

served on the silver salver

of the late April full moon.

 

A tempting six o’clock appetizer

resting upon

the pale cloth of the sky

with it’s appliquéd border

grey, black and white clouds

edges accentuated

by the autumnal light

where they abutted with

the darkening hills.

 

Venus appeared

another offering

placed low in the east

by cosmic waiter’s silent hand.

 

In the stillness

between servings

an anticipation

a hungering

for the entire galactic feast

that would be offered

in the hours to come

(1998)

 

REZULTATELE SCHIMBÃRII

 

 

De-a lungul mileniilor vânturile schimbării

au împrăştiat seminţele familiei noastre

către aceste insule sudice.

Rădăcinile noastre s-au răspândit

prin solul fertil căutând hrană –

dezvoltând esenţa noastră

asimilând, amestecând

creând hibrizii ce suntem acum.

Înrădăcinaţi precar aici

unde pământul ne tremură sub picioare

şi mareele vorace ne ciugulesc ţărmurile;

unde fraţii rivali ai mitologiei

continuă lupta lor pentru supremaţie

supunându-ne la secetă şi inundaţii

ar fi bine să ne amintim

noi toţi suntem din stocul de imigranţi

care de asemenea a schimbat faţa acestui pământ.

Noi suntem rezultatele schimbării.

(2014)

 

PRODUCTS OF CHANGE

 

Over millennia winds of change

have blown our family seeds

to these southern isles.

Our roots have spread through

the fertile soil seeking sustenance –

developing our essence

assimilating, mingling

creating the hybrids we now are.

Precariously rooted here

where the earth tremors under our feet

and voracious tides nibble at our shores;

where the rival siblings of mythology

continue their battle for supremacy

subjecting us to drought and flood

we do well to remember

we are all from immigrant stock

which has also changed the face of this land.

We are the products of change.

(2014)