Florin Teodor TĂNĂSESCU: Valeriu Dulgheru ,,este o voce care trebuie ascultată”

Istoria Moldovei din stânga Prutului și cea din dreapta lui, nu pot fi rupte! Aceleași începuturi, aceleași tradiții de istorie feudală, aceiași domni, aceiași cărturari și culturi, aceleași trasături ale dezvoltării moderne. Fiind onorat să prefațez această lucrare, am recitit lucrări dragi mie de istorie scrise de marii istorici N. Iorga, A.V. Boldur, A.D. Xenopol, C. Giurescu, I. Bogdan, refăcând cu ochii minții trasee ale unei istorii zbuciumate pe care Basarabia, ca parte rasăriteană și de frontieră a Moldovei, a avut-o în întreaga sa istorie, țintă a „pohtii” mereu ,,neostoite” a cazacilor, turcilor, polonezilor sau moscalilor – cum spune în al său Letopiseţ al Moldovei Miron Costin – a unei Moldove care, arzând ca o pasăre Phenix, avea tăria de a renaște din propriile cenușe!

Cred că am înțeles de ce autorul a ales și titlul dat acestei serii de lucrări: ,,Basarabie răstignită” poate cel mai potrivit, întrucât în istoria țării ea a fost de multe ori sacrificată, dar răstignirea ei, nu poate fi despărțită de înviere, credință care se desprinde cu toată forța şi pasiunea în toate eseurile, pe care cărțile scrise de Valeriu Dulgheru le cuprind.

Am avut șansa de a-l cunoaște personal pe Profesorul Dr. Habilitat Valeriu Dulgheru, cu ani în urmă când împreună cu un prieten drag mie – academicianul Sergiu Rădăuțan – participam la un seminar tehnic la Atena. Nu cunoștințele sale temeinice în domeniu m-au impresionat și nici mulțimea de proiecte pe care le dezvoltase, ci modul său de a gândi, de a judeca și măsura, de a avea la baza unei judecăți pe care o pronunță, argumente fundamentate pe dovezi verificabile, atent și cumpătat în a judeca ce se petrece în jurul său, mândria faptului că este fiu al țării sale. În timp, voi avea ocazia să constat că dragostea sa față de țară, este o trăsătură de bază.

Seria de volume ,,Basarabie răstignită” a ajuns la cel de al 12-lea volum. Pe multe dintre ele am avut plăcerea să le citesc, pe altele le-am găsit publicate în apreciata revistă publicată la Chişinău şi citită cu mult interes la noi: ,,Literatură şi artă”. Ideea de a strânge în volume toate aceste intervenţii tratând probleme de mare actualitate în conturarea problemelor ce frământă astăzi Moldova în definirea ei, o consider deosebit de inspirată, ea constituind o cronică a unor evenimente, oameni şi fapte, în care autorul ca un cronicar înscrie date pe care istoria le va consemna.

Articolelele sale nu sunt ,,improvizaţii”, nu sunt rezultatul unor stări emoţionale! Ele sunt judecate de un inginer, care ştie că adevărul nu rezultă decât din acurateţea şi precizia cu care tratezi un subiect! Cu atât mai dificil în demersul său, întrucât problemele sociale sunt mult mai complexe şi pătimaşe, de unde şi dificultatea şi atenţia cu care autorul tratează problemele abordate. Documentarea – atunci când îşi propune sa dezbată o problemă – este solidă, de unde şi viabilitatea lucrurilor comunicate.

Într-o perioadă pe care o trăim, agitată şi impulsivă, cu o societate mai puţin tentată să discute cu calm şi înţelepciune, autorul încearcă să deschidă ochii cititorului la ce se întâmplă în jurul său, lăsându-i însă acestuia capacitatea de a decide ce trebuie să facă !

În toate articolele sale, autorul pledează pentru adevărul istoric atrăgând atenţia că dacă nu ai istorie, nu ai rădăcini, nu poţi contura viitorul şi poţi deveni un dezrădăcinat, uşor de a-ţi pierde identitatea naţională, de aici şi îndemnul său de a analiza totul cu calm, de a face ca binele să triumfe asupra răului.

Adevărul – oricât de dureros ar fi el – trebuie spus şi acest lucru autorul îl face nu doar curajos dar şi cu mare francheţe, de unde şi interesul cititorului de a-l înţelege şi fiind convins, să acţioneze în mod raţional. 

Nu pot încheia rândurile mele fără a-i mulţumi Domnului profesor dr. Habilitat Valeriu Dulgheru pentru faptul că, rugându-mă să-i scriu o prefaţă, mi-a dat ocazia să recitesc cu mult interes din eseurile sale scrise în celelalte volume apărute, convingându-mă că este o voce care trebuie ascultată.

Prof.dr.ing. Florin Teodor TĂNĂSESCU

Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

 http://www.marianagurza.ro/blog/2016/01/29/florin-teodor-tanasescu-valeriu-dulgheru-este-o-voce-care-trebuie-ascultata/