Georgeta PETRE –  „Simple Adorații…” – un crescendo confesiv

 

Este posibil ca imaginea să conţină: Vasilica Grigoras, ocean şi text

 

 Noul volum de proză al Vasilicăi Grigoraş este promiţător pentru o lectură interesantă încă din titlu. Este un titlu transparent şi explicit  „Simple Adorații…”, percutant însă şi provocator, gândind la posibilele situații, împrejurări, motive, obiecte în sensul foarte general, ca elemente exterioare eului, fiinţei, declanşatoare ale acestor stări complexe de simţiri sublime, gândind şi la factorii subiectivi, la determinările personale, specifice  ale acestor nobile sentimente.

Descoperim treptat şi într-un crescendo confesiv, original construit din secvenţe biografice marcante şi inserturi lirice de factură specială care sunt aceste „adoraţii”: MAMA, NEAMUL – ŢARA şi CREDINŢA. La prima vedere, nu este  ceva neaşteptat şi surprinzător, într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare om, indiferent de perioadele istorice, de spaţiile geografice, simte şi îşi asumă conştient aceste  stări sufleteşti de veneraţie. Covârşitor, ele se nasc, se percep şi se dezvoltă natural în sinele fiecăruia dintre noi, rămânând în stare latentă. Uneori se şi afirmă şi se împărtăşesc în mediul restrâns, anonim sau în momente istorice de grele încercări, ele se activează şi se dovedesc concret şi extrem prin sacrificiu,  în fapte de eroism sau de martiraj.

În artă şi literatură se cunosc creaţii  antologice, ilustrative, de înaltă altitudine spirituală şi artistică pentru aceste teme.

Autoarea acestui volum, cu modestie şi smerenie îşi numeşte volumul „Simple Adoraţii. Impresii din călătorii. Haibun-uri”, ştiind că oferă o perspectivă personală,  de om obişnuit asupra acestor subiecte, iar acestea se relevă, se completează și se cultivă printr-o incursiune, o călătorie în trecut şi prezent, deopotrivă în timp şi spaţiu. Lectura capitolelor ne dezvăluie gradat cadrul natural al copilăriei, contextul familial, apoi cel social, istoric al maturităţii, prefigurarea şi sedimentarea acestor sentimente din fapte simple de viaţă, din educaţia şi modelul de viaţă al mamei şi al micii comunităţi a satului românesc în ani grei, cu constrângeri de tot felul. Se conturează cu dragoste, admiraţie şi recunoştinţă chipul MAMEI,  aproape o icoană, un prototip al mamei truditoare, grave şi smerite în faţa încercărilor vieţii, cu credinţă în Dumnezeu, înţelepte,  blânde, ocrotitoare şi îndrumătoare în viaţă.

Paralel cu chipul mamei, se alcătuieşte tabloul SATULUI românesc, cu imaginile specifice ale anotimpurilor în derularea lor ciclică, cu  muncile repetitive ale câmpului, cu tradiţiile sărbătorilor religioase atât de așteptate.

Satul are legile lui de secole și copilul este integrat în ritmul vieţii de familie și al comunităţii prin fapte şi sfaturi înţelepte, prin deprinderi şi munci potrivite cu vârsta lui, prin atitudini şi comportament de respect şi bun simţ în relaţiile cu membrii familiei, cu vecinii şi cu străinii, de respectare a tradiţiilor şi sărbătorilor creştine, de cunoaştere şi practicare a cultului creştin ortodox. Astfel se naşte firesc iubirea de familie, de ţinutul natal, de neam şi de credinţă în Dumnezeu. Cu această încărcătură sufletească de deprinderi şi sentimente pleacă adolescentul  sătean spre şcoli înalte.

Sunt pagini pline de sensibilitate, scrise cu căldură şi nostalgie care impresionează profund, fiecare dintre noi se poate regăsi în secvenţele de viaţă de la ţară în toate anotimpurile sau cel puţin din vacanţele la bunici, în evocările sărbătorilor tradiţionale.

Meritul autoarei în această primă parte a volumului este acela de asumare şi de împărtăşire a acestor „adoraţii” ca un crez personal de formare,  devenire şi de drum în viaţă. După opinia mea, cu adaptările moderne necesare, ar putea deveni un model de educaţie morală, un cod de conduită verificat de generaţii întregi.

Dacă primele 7 capitole pot fi considerate „călătoria” în trecut, în copilărie, tinereţe şi maturitate, din care autoarea a selectat momentele faste, binecuvântate ale trecerii ei prin viaţă, cu afirmarea explicită a „darurilor” morale primite de la oameni dragi şi de la Bunul Dumnezeu, partea a 2-a a volumului constituie un jurnal de călătorie, al „călătoriei” în spaţiul românesc, într-un trecut apropiat şi în prezent. Dar nu un simplu jurnal, cu impresii fugare de turist, ci o formă elaborată şi programată de jurnal-ghid, întrucât autoarea are formaţie de bibliograf, de cercetător, care transpare din bogăţia de date documentare, de detalii istorice, de încadrare semnificativă în spaţiul cultural românesc  a locurilor vizitate.

Locuri pitoreşti din diverse colţuri ale ţării devin memorabile graţie calităţilor autoarei de fin şi sensibil observator al naturii, de individualizare printr-o legendă, întâmplare definitorie. Sunt multe exemple, aş  aminti numai remarcabila descriere a „Cascadei cailor”.

Mărturiile de adoraţie pentru NEAM şi CREDINȚĂ continuă şi sporesc şi în aceste ultime capitole prin setea de cunoaştere a locurilor încărcate de istorie şi de sfinţenie  (este impresionantă lista obiectivelor turistice și mai ales a mănăstirilor din toate regiunile vizitate),  prin truda detectării datelor mai greu accesibile călătorului sau pelerinului obişnuit, prin generozitatea dăruirii lor cititorului, care,  răsfoind această carte se îmbogăţeşte spiritual şi care, uneori, chiar pornește la drum pe aceste „poteci de suflet”.

Aflăm fapte şi evenimente din istoria seculară a  acestor ctitorii de credinţă care întăresc convingerea că forţa trecerii neamului românesc peste vremuri grele s-a aflat în credinţa şi spiritul de jertfă al unor slujitori de ţară şi de biserică.

Aş remarca, bineînteles, subiectiv, paginile despre mănăstirile  Şinca Veche (cu biserica rupestră, monument de patrimoniu naţional), Sâmbata de Sus, Tismana, Arnota („Ultimul pas spre Dumnezeu”), Frăsinei (Athosul românesc), din sudul României, Catedrala Metropolitană din Iaşi (Ierusalimul Moldovei sau Maica  Bisericilor moldave) cu mulţimea mănăstirilor din Bucovina şi Moldova, mai cunoscute în general de pelerini, câteva din Ardeal: Bârsana, Rohia, Nicula, Prislop, sau unele dintre Dunăre și mare: Mănăstirea Dervent, Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei („Bethleemul creștinismului românesc”). Sunt evocate cu veneraţie figuri de ctitori şi slujitori intraţi în istorie: Sfântul Calinic de la Frăsinei, Sfântul Nicodim de la Tismana, Sfântul Grigorie Decapolitul de la Bistrița, Sfântul Ghelasie de la Râmeț, „Sfântul Ardealului”- Arsenie Boca şi alte figuri ilustre.

Aceste pagini sunt încărcate cu atâta credinţă şi veneraţie, încât citindu-le, ai senzaţia că te purifici de rele  şi te înalţi.

În contrast cu unele tendinţe moderne care agrează un limbaj agresiv şi şocant, autoarea cultivă o exprimare îngrijită, frumoasă, uşor  patriarhală, în consens cu evocarea timpurilor trecute, fără stridenţe neologice. Din punct de vedere artistic, scrierea e o proză lirică, o confesiune fluentă, cu elemente lirice. Dar filonul liric în volumul prezent  este potenţat  prin inserarea în derularea confesiunilor a haiku-urilor şi a tristihurilor, abstracte, esenţe poetice specifice poeziei nipone, care sublimează sensul lucrurilor, emoţia şi nostalgia trăirilor.

Este o intenţie temerară de a experimenta în spaţiul literar românesc o formă nouă, inovativă de proză, anume proza haibun, paralel cu scrierea în stilul riguros al formelor poetice nipone.  Autoarea are deja un istoric bogat în exerciţiul poeziei nipone, validat prin multe premii la concursurile de gen. Remarcăm talentul, inspiraţia și puterea de abstractizare şi de sugestie a autoarei în aceste forme de poezie: „peste mai mulţi ani –/ într-o traistă din pod/ păpuşi din pănuşi”, „candelă vie –/ un licurici prin rouă/ sub crucea mamei”, „pană de curent –/ o ploaie de licurici/ luminându-ne”.

Volumul de faţă, pe lângă frumuseţea scriiturii şi a crezului de viaţă model, pe lângă bogăţia de impresii şi de date riguros selectate despre valorile spirituale, lăcaşurile istorice şi de credinţă ale neamului românesc, împărtăşite cu generozitate, prin concluzia firească a faptului că „adoraţiile” autoarei nefiind nicidecum „simple” conferă nobleţe spirituală oricărei biografii,  poate constitui şi o provocare la introspecţie şi interogaţie,  la cercetarea evoluţiei propriei personalităţi, cu răspunsuri mai mult sau mai puţin mulţumitoare, cu efecte, desigur benefice şi uneori reparatoare.

 

Georgeta Petre

Constanța

Georgeta Petre – Întâmpinare

Mulţumesc din suflet, doamnei Georgeta Petre pentru cuvântul introductiv la volumul „Respiro pe tâmpla timpului”, Iaşi, PIM, 2019!

Întâmpinare

După 1990, graţie unor drepturi şi libertăţi fundamentale cucerite prin constituţie, libertatea de exprimare şi dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi străinătate, peisajul literar românesc a cunoscut o diversificare accelerată în specii şi categorii literare noi (literatura de sertar, memoriile politice, memoriile din lagăre şi închisori), sau o resuscitare prolifică a unor specii deja existente în literatura noastră, dar ponderat şi cenzurat reprezentate din motive politice (ex. literatura de călătorie cu toate formele ei: jurnale, memorii, însemnări, note, reportaje). În sfârșit, pentru români, accesul direct la orice punct de pe harta lumii, multe decenii un vis de neatins, a devenit o posibilitate apreciată şi intens practicată. Statisticile oferă date despre amploarea fenomenului călătoriilor turistice sau profesionale, circuitelor, sejururilor, croazierelor, pelerinajelor etc. Cunoaşterea altor locuri geografice, altor tipuri de societate, a altor comori naturale şi istorice, a locurilor sfinte tinde a deveni un „hobby” naţional, cu efect benefic în cultura, mentalitatea şi spiritul celor care experimentează călătoriile. Oricine călătoreşte are pornirea firească de a-şi imprima în memorie sau în scris cele văzute şi trăite. Iar la întoarcere acasă, de a împărtăşi impresiile celor dragi sau apropiaţi. Uneori, în mod asumat şi altruist, această dorinţă de a dărui din noutatea, bogăţia şi frumuseţea trăirilor lor se materializează în apariţia de cărţi, articole, albume, în ultimii ani, mai recent, de blog-uri tematice.
Cu această motivaţie generoasă apare şi cartea autoarei Vasilica Grigoraş, Respiro pe tâmpla timpului : Note de călătorie, motivaţie afirmată în Argument, din debutul volumului. Sunt călătorii la intervale mari, în locuri diferite, în vecinătatea României (Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Grecia), în Orientul Apropiat (Israel) şi la mare depărtare, peste continente şi oceane (Noua Zeelandă).
Capitolele au titluri sugestive cu subtitluri explicite Deschidere spre vest (Excursie în Ungaria), Un colţ din litoralul bulgăresc, Farmecul Odesei în culorile şi parfumul toamnei, Un vis devenit realitate (Excursie-pelerinaj în Grecia), Ce nu poate omul, împlineşte Domnul (Pelerinaj în Israel), Câţiva stropi din oceanul bucuriei (Călătorie în Noua Zeelandă).
Structura capitolelor urmează o traiectorie, oarecum didactică (conjunctura sau oportunitatea realizării excursiei, contextul socio-profesional sau personal, elemente de jurnal alternate cu impresii, date documentare despre locurile vizitate, în mare măsură descrieri, impresii şi reflecţii. Rigoarea şi logica acestei succesiuni care anunţă, informează şi descoperă într-un crescendo esenţa, unicitatea şi farmecul acelui loc se explică prin formaţia de bază a scriitoarei, aceea de bibliograf. Păstrând proporţiile necesare, aceste „note de călătorii” (modest subtitrate de autoare, pentru că sunt mult mai mult decât note) ar putea fi definite din perspectiva bogăţiei de date documentare ca monografii ad-hoc ale locurilor văzute. Dar autoarea e şi o poetă sensibilă şi altfel vede şi simte un poet un apus de soare, un val de mare, luna şi stelele de pe cer. La lectura volumului Vasilicăi Grigoraș, cititorul va descoperi cu plăcută surpriză în mijlocul descrierilor câte un poem de inspirație japoneză (haiku) și tristihuri care, parcă te urcă în spaţiu, în spaţiul din registrul liric desigur. Lirismul e prezent şi în frazele obişnuite, în descrierile de natură mai ales.
Primul capitol se impune după opinia mea prin cunoaşterea comunităţilor de români din Ungaria, de unitatea noastră de simţire. În acest capitol cele mai importante sunt datele documentare despre oraşele cu români, aspiraţiile şi sentimentele calde care ne leagă. Mai liric, cu sensibile descrieri ale Capului Kaliakra, cu reflecţii despre locurile şi comorile Balcicului, care a fost şi al nostru este Un colţ din litoralul bulgăresc. Capitolul Farmecul Odessei în culorile şi parfumul toamnei, impresionează prin surprinderea farmecului romantic al acestui oraş slav atipic cu certe influenţe occidentale. Dată fiind oportunitatea mai privilegiată a acestei excursii, realizată prin relaţii oficiale instituţionale, vizitarea unor locuri speciale pentru istoria Basarabiei constituie un prilej rar, nu prea accesibil turistului obişnuit, un prilej de a vedea localităţi din Basarabia de sud, de a-i cunoaşte oamenii, fraţi ai noștri, copiii de şcoală, doritori de carte românească, de a afla fapte neştiute din istoria zbuciumată a fortăreţei medievale Cetatea Albă. Este un capitol cu certă valoare documentară, de mare interes pentru românii care nu au înlesnirea de a ajunge acolo.
Grecia şi Israelul sunt destinaţii cunoscute şi favorite ale românilor, doritori să cunoască locurile sfinte ale ortodoxiei greceşti şi să ajungă măcar o dată în viaţă în Ţara Sfântă. Pelerinajul la Ierusalim şi alte locuri biblice a devenit un vis realizabil, iar răsplata spirituală pentru efortul personal, fizic sau financiar este imensă. Fiecare pelerin încearcă o stare unică de simţire divină, credinţa sporeşte și constată că devine mai bun, mai profund, oricum este alt om, nu mai este acelaşi. Autoarea ne împărtăşeşte cu smerenie aceste simţăminte cu darul ei rar de a scrie cu sufletul, de a mărturisi ceea ce toţi simt, dar puţini o pot exprima în cuvinte alese şi sensibile. Tot acest capitol poate fi considerat o mărturisire personală de credinţă, un imn de Slavă şi de mulţumire pentru El.
Ultimul capitol are o destinaţie exotică, mai puţin accesibilă – Noua Zeelandă. Este cu atât mai interesantă prin bogăţia de experienţe, de date istorice, culturale, prin descrierea peisajelor mirifice ale insulei înconjurate de ocean, nu întotdeauna „pacific”, prin cunoaşterea unor oameni obişnuiţi şi totuşi speciali, europeni stabiliţi şi integraţi deja, în comuniune cu băştinaşii maori. Las cititorului plăcerea de a descoperi această lume îndepărtată, captivantă şi insolită.
Recomand cu bucuria lecturii prealabile aceste incursiuni geografice în spaţiile descrise de autoare, deopotrivă viziuni originale sensibile şi perspective personale remarcabile ca reflecţii asupra celor văzute şi trăite.

Georgeta Petre

Este posibil ca imaginea să conţină: Vasilica Grigoras, zâmbind, ocean, cer, text, în aer liber şi apă

Georgeta Petre – Pui de pasăre măiastră, de Vasilica Grigoraş

Fotografia postată de Vasilica Grigoras.

Un nou volum de poezii al scriitoarei Vasilica Grigoraş vede lumina tiparului, de data aceasta în preajma unui eveniment de suflet, cu o destinaţie cu totul specială: aniversarea unui mic şi iubit membru al familiei. Este un demers poetic repetabil al autoarei, întrucât debutul în literatură s-a realizat cu destinaţie similară: povestiri şi versuri pentru copii (respectiv volumele Aşa vreau eu şi Raze de suflet pentru Sara, ambele apărute în 2012 la editura Oscar Print, Bucureşti).
Un dar unic şi preţios, un dar din prea plinul simţirii şi al talentului, nu numai pentru puiul de pasăre măiastră al familiei, dar şi pentru toţi copiii cititori sau auditori, pentru copilărie în general, vârsta purităţii şi inocenţei.
Toată iubirea pentru acest copil se concentrează în poezia de deschidere Pui de pasăre măiastră, titlu selectat şi pentru volum. Această inspirată metaforă însumează minuni şi daruri cereşti pentru cel venit în lume şi bucurie supremă pentru cei mari. Este o urare-binecuvântare poetică la fericita aniversare.
Cu fiecare poezie pătrundem treptat, cu încântare şi nostalgie în universul sufletului de copil, fascinant în trăiri şi uimiri în faţa minunilor naturii, de la aştrii cereşti, intangibili, la accesibila bogăţie terestră, verde şi colorată a câmpurilor şi grădinilor, cu pomi înfloriţi sau cu roade, cu flori gingaşe nenumărate, la vesela şi gureşa lume a păsărilor şi animăluţelor din preajma casei.
Este un univers descoperit cu atentă şi gingaşă aplecare asupra percepţiilor vârstei fragede, uneori, chiar cu o complice şi jucăuşă ipostaziere.
În multe din poezii dezvăluim universul propriei şi îndepărtatei copilării, receptat şi transferat peste timp cu sensibilitate proaspătă şi nostalgie, proiectat acum în mod asumat şi ocrotitor asupra copilului prezent.
Adevărate bijuterii stilistice sunt poeziile: Flori de primăvară, Licurici „Nu ştiu cum să-i descriu,/ Dar îi simt atât de viu,/ Că-n pragul dintre noapte şi zi/ Pe toţi cu drag i-aş opri/ Ca să-mi fie prieteni buni, / Aceste adevărate minuni”.
Minunea de cireş, Gărgăriţa, Fulg de nea, De-a v-aţi ascunselea „Mă rotesc şi mă gândesc,/ În ce loc să poposesc?/ Îmi vine o idee genială/ Să m-ascund la mama-n poală./ Chiar de m-or descoperi/ Mama mă va ocroti.”
În alte poezii, perspectiva de receptare şi comunicare se schimbă spre copilul sărbătorit, spre un climat familial cald şi iubitor, spre un mediu înconjurător evoluat, cu impactul unor obiecte şi deprinderi moderne, cu imagini şi alcătuiri stilistice încântătoare.
Poeziile Tişolul, Bicheta şi Babeta, Oaia, Poneiul, Coamă roz („Eu eram o amazoană,/ La concursuri campioană/ Şi-l mânam cu graţie/ Spre o nouă împărăţie.”) sunt elocvente pentru realităţile unei copilăriei moderne.
Volumul se încheie rotund cu poezia Cine cred că eşti,”Eşti a vântului blândă adiere,/ Gingaşă petală de mângâiere./ Eşti marea cea mare şi cerul înalt,/ Dar şi cel mai strălucit diamant./ Eşti lumina astrelor cereşti/ Sufletele noastre-mpodobeşti.”, readucând atenţia totală a cititorului spre copilul sărbătorit, cu sincera şi patetica recunoaştere a importanţei acestei mici existenţe în viaţa familiei, cu urări şi speranţe de aleasă împlinire în viaţă.
Apar multe cărţi de literatură pentru copii, multe din ele cu o motivaţie educativă, didactică, altele ca text suport pentru ilustraţii, altele cu reală valoare artistică. Statutul literaturii pentru copii ca gen literar în peisajul literaturii este în continuare subiect de discuţie şi controverse pentru critici.
Volumul de faţă se înscrie într-o pledoarie concretă pentru literatura pentru copii de calitate, cu exigenţe artistice generale şi educative specifice. Autoarea a demonstrat prin volumele publicate o certă vocaţie poetică, sensibilitate faţă de marile întrebări şi sensuri ale existenţei, un excelent spirit ludic, demonstrat în versurile pentru copii şi nu numai.
Multe din titlurile volumului pot figura într-o ipotetică antologie de poezie contemporană pentru copii.

–––––––––––-
Georgeta Petre
Constanţa
23 iulie 2018

Georgeta Petre: „O corabie la timp potrivit”, de Vasilica Grigoraș- Eveniment poetic

O-corabie-la-timp-potrivitjpg

Într-un prezent ardent în schimbări radicale la nivel istoric, social și individual, dominat de un prozaism ofensiv și contaminant în viața cotidiană, în care domeniul cultural este adeseori ignorat și marginalizat, criteriul de rentabilitate din alte sfere de activitate fiind  abuziv impus și actelor culturale, cu efecte negative în privința calității și valorii etice, evenimentele culturale de valoare, constituie o adevărată performanță.

E minunat, e benefic pentru aceste timpuri că se mai scrie poezie, că se mai citește poezie, poezia fiind o expresie profundă și elevată a sufletului omenesc. În acest context cultural, puțin generos, apariția volumelor de poezie, de cele mai multe ori cu sacrificii personale din partea autorilor, constituie prilej de  bucurie spirituală.

Este și cazul volumului de poezie O corabie la timp potrivit, al autoarei Vasilica Grigoraș, apărut la editura PIM din Iași în 2018.

Prezență activă în cultura vasluiană, inițial și în principal prin profesia de bibliograf la Biblioteca Județeană Vaslui, cu o contribuție știintifică consistentă la descoperirea și cunoașterea prin cercetări bibliografice și studii de specialitate a tezaurului de spiritualitate românească din spațiul moldovean și național, Vasilica Grigoraș s-a remarcat și în domeniul literaturii.

La vârsta deplinei maturități, se observă în ultimul deceniu o bogată zestre editorială, alături de lucrări bibliografice de specialitate, apar într-un crescendo valoric volumele de literatură, în specii literare diverse, cu precădere poezie.

Dacă privim cronologic volumele de literatură, observăm că autoarea debutează discret cu specii de proză și poezie pentru copii, urmează un remarcabil jurnal de călătorie cu inserții lirice evidente, varii contribuții lirice în volume colective de poezie, nu în ultimul rând experimente temerare în specii ermetice de poezie, de sorginte niponă (tanka, senryu, haiku), apreciate ca excelente, unele cu premii la concursurile de profil.

Volumul  O corabie la timp potrivit (un titlu insolit și cifrat al mesajului artistic) poate fi privit ca un volum sintetic de autodefinire artistică și umană prin vocație, iubire și credință. Se regăsesc în acest volum și propriul crez artistic (De ce scriu?) la început de volum, și intrebările (și uneori, răspunsurile) despre existența umană, despre sine și sensul vieții (Sub semnul întrebării, Zădărnicie și miracol etc.), și simfonia sentimentelor de iubire pentru oameni, pentru omul iubit, pentru mamă, copii, prieteni, natură, pentru Creator, și credința în EL, în mod minunat și salvator pentru tot zbuciumul vieții interioare (De ce ?, Liberă de contract și multe altele)

Se simte parcă un joc, o întrecere cu timpul călător în exprimarea propriului univers de trăiri, sentimente delicate de nostalgie pentru copilărie, trăiri profunde de regrete, așteptări și speranță în tinerețe, de visare, reflecție și reacție la evenimentele prezentului, de luptă dar și de împăcare cu sine, de acceptare calmă și înțeleaptă a vârstei senectuții.

Demersul artistic se distinge printr-un lirism confesiv delicat, discret, fără efuziuni sentimentale ostentative, cu profunzimi sugerate, nonviolent exprimate, moderat temperate prin mijloace stilistice. Se întrevede astfel o poetă cu aleasă sensiblitate, cu trăiri nobile și aspirații spre frumusețea vieții, iubirea în toate și credința în creație.

Poezia autoarei se înscrie în sfera liricii feminine sensibile, subtile și rafinate, cu sinceritate strunită discret și elegant. Versurile sale concentrate, sintetice uneori, exprimă multă substanță poetică, de altfel, poeta și-a afirmat această calitate de exprimare concisă, plină de esență, în speciile lapidare nipone.

În peisajul poetic actual, poezia Vasilicăi Grigoraș este o demonstrație de afirmare a potențialului creativ existent latent în fiecare dintre noi, care apare rar la lumină, uneori, însă, în mod fericit se dezvăluie, chiar dacă mai tărziu, spre toamna vieâii, prin îndelungă căutare și cunoaștere de sine, prin trudă și vocație artistică.

 

Georgeta Petre

Constanța

 30 mai 2018

Georgeta Petre – Izvoare nesecate – Însemnări despre oameni şi cărţi, de Vasilica Grigoraş, Iaşi, Editura PIM, 2016

 Lucrarea “Izvoare nesecate – Însemnări despre oameni şi cărţi” de Vasilica Grigoraş este o culegere de articole, prezentări de carte şi contribuţii bibliografice, scrise în timp, publicate în diverse periodice literare. Numitorul comun al selecţiei lucrărilor prezentate sau studiate îl constituie apartenenţa, în mare măsură, a autorilor acestor lucrări la un anumit spaţiu geografic al României, administrativ numit: judeţul Vaslui. Criteriul geografic este un reper de bază în activitatea serviciilor de informare şi cercetare bibliografică din cadrul bibliotecilor judeţene, investite prin Legea bibliotecilor cu rolul de constituire şi valorificare a bazei documentare locale corespunzătoare unităţii administrative. Ori, autoarea acestei culegeri a fost ani buni, o viaţă, se poate spune, bibliotecar, bibliograf al Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui.

Cercetarea şi prelucrarea informaţiilor privitoare la istoria trecută şi prezentă a unei zone geografice presupune pregătire enciclopedică şi de specialitate, informare asiduă şi continuă, identificarea unor noi surse de investigare şi, desigur ordonarea, prelucrarea acestor informaţii după criterii ştiinţifice, bibliografice. Finalitatea acestei activităţi este valorificarea şi diseminarea informaţiilor. Bibliografii, prin travaliul lor continuu, discret şi anonim asigură cu competenţă ştiinţifică baza documentară pentru potenţiale studii şi lucrări importante în diverse domenii. Rareori, sunt amintite în prefeţe, spre mulţumire, numele instituţiilor sau ale lucrătorilor care au contribuit la întocmirea lor.

Dar, uneori, ei înşişi, bibliografii ies din anonimat, şi devin autori de lucrări bazate pe propria cercetare şi documentare. Este o formă superioară de validare a unei categorii profesionale de elită în societatea informaţională, insuficient cunoscută şi apreciată.

Acesta e şi cazul autoarei acestei culegeri, bibliograf, după cum spuneam la începutul prezentării, un specialist asiduu şi eficient, prin numărul însemnat de exerciţii anterioare concrete de valorificare a propriei activităţi de specialist bibliograf.

E de remarcat că această experienţă complexă care începe cu identificarea, investigarea şi cercetarea documentelor, continuă cu prelucrarea datelor şi se finalizează prin opere de analiză şi interpretare, de restituire istorică şi culturală, se înscrie într-un curent postdecembrist amplu şi benefic din instituţiile de cultură, de valorizare specializată a documentelor şi informaţiilor deţinute, (unele din acestea, interzise până în 1989 publicului larg din motive ideologice) şi de liberalizare a accesului la informaţie.

Apariţia cărţii Vasilicăi Grigoraş se înscrie în contextul cultural naţional de descoperire şi aducere la lumina tiparului a “zăcămintelor culturale necunoscute” până acum. Titlul Izvoare nesecate, o metaforă inspirată, cred că exprimă această idee de comoară inepuizabilă în timp de spiritualitate românească.

Lucrarea este structurată în patru secvenţe tematice: Prima secvenţă, numită Câteva consideraţii asupra unor lucrări literare reuneşte prezentări, recenzii, lansări de volume literare diverse ca gen, autorii selectaţi fiind activi în spaţiul cultural, nu numai prin operele lor, ci şi prin activităţi de promovare a valorilor româneşti în ţările de reşedinţă actuală. Se realizează o imagine prezentă a potenţialului creativ artistic al acestor meleaguri moldave, pentru cei mai mulţi din autori, actul artistic fiind vital, exersat cu har şi dăruire paralel cu îndeletnicirea profesională de bază. Fie că trăiesc în România, fie că „valurile vieţii” i-au dus departe în lumea largă, autorii, poeţi sau prozatori, îşi afirmă direct sau sugerat în mod artistic dragostea şi dorul de origini. (Anna Nora Rotaru, Valentina Teclici, Ben Todică). Sunt sentimente calde de iubire de ţară şi locurile natale, exprimate sensibil îndeosebi în volumele de poezii, alături de alte teme eterne ale poeziei, cu pecetea artistică unică a creatorilor ei: copilăria, dragostea, natura, prietenia. (Versurile poeţilor Anna Nora Rotaru, Mariana Gurza, Valentina Teclici, Ana Anton, Branduşa Dobriţă, Dorel Sibii). Un exerciţiu poetic inedit (în volumul Dialog de Ana Anton şi Valentina Teclici) este pus în valoare de autoarea recenziei, care remarcă originalitatea ideii poetelor, de a „ilustra liber în versuri” în paralel un număr de zece teme (Copilărie, Pasăre, Viaţă, Dragoste, Temă liberă, Inspiraţie, Muzică, Dans, Portret, Călătorie), alese ca un posibil „decalog” al vieţii.

A doua secvenţă, o abordare a unui domeniu de dificultate, dar sensibil şi familiar pentru autoare, cunoscând studiile superioare urmate, se intituleaza Prezentări ale problematicii lucrărilor prof. dr. Petrea Iosub. Interesul pentru opera lui se manifestase în anii anteriori, prin apariţia a două ediţii din lucrarea Petrea Iosub – Un destin exemplar, Vaslui, Editura Thalia, 2008; ediţia a doua 2011.

În 16 capitole consistente, autoarea dezvăluie pertinent plurivalenţa personalităţii lui Petrea Iosub: filosof, pedagog, publicist, poet. Câteva titluri ale lucrărilor prezentate sunt sugestive pentru profunzimea, varietatea şi actualitatea activităţilor prof. dr. P. Iosub: Elemente de arheologie metafizică, Editura Odeon, Iaşi, 2000; Omul – O fiinţare privilegiată, Editura Thalia, Vaslui, 2003; Pluralismul ontologic: (modelări şi tipologii), Editura Thalia, Vaslui, 2004; Metafizica existenţei, Editura Thalia, Vaslui, 2007; Sechestraţi în… tranziţie, [Publicistică], Editura Thalia, Vaslui, 2002; România – între umilire şi demnitate Vaslui, Editura Thalia, 2013; Anghel Rugină – Omul şi Savantul, Editura Thalia, Vaslui, 2010 (coautor); Semnele trecerii”, [versuri], Editura Thalia, Vaslui, 2006 etc.

În prezentarea lucrărilor filosofice, autoarea demonstrează o abordare avizată în domeniul filosofiei, un spirit analitic specific şi un limbaj de specialitate, concis şi aplicat.

Secvenţa a treia numită Învitaţie la reflecţie constituie evocarea unui eveniment cultural de excepţie pentru vasluieni, desfăşurat recent, în iulie 2015 şi anume: Colocviul ştiinţific „Ben Todică- ambasadorul românilor de pretutindeni în dialog cu vasluienii”. Ben Todică este un vasluian stabilit de 35 de ani în îndepărtata Australie. Personalitate polivalentă, scriitor, jurnalist şi cineast se impune prin activitatea neobosită de promovare a valorilor româneşti în lume. Manifestarea a inclus şi prezentarea filmului Drumul nostru, un film despre exploatarea minereului de uraniu din Banat, despre primii ani grei ai comunismului.

Ultima secvenţă Destine binecuvântate este rezervată trecutului, unor „oameni care au fost” şi care vor rămâne în conştiinţa românilor prin realizările lor remarcabile: opere, activităţi de specialitate, acte de patriotism militant. Sunt evocări omagii ale unor personalităţi naţionale ca anvergură, cu un „destin binecuvântat”, selectate însă pentru apartenenţa lor la meleagurile moldave prin origine sau legături (Alexandru Th. Obreja – geograf, Ştefan Ciubotăraşu, actor, Anghel Rugină – economist, Eudoxiu Hurmuzachi – istoric, om politic şi mare patriot, Vasile Plavan – avocat şi publicist, un luptător pentru revenirea Bucovinei la vatra străbună.

Aceste evocări sunt bogat documentate, cu străduinţă laborioasă de cercetător şi scrise cu condei sigur, alert şi vizibil profesionist.

De altfel, autoarea are deja o experienţă editorială apreciată, cu titluri având preponderent aceeaşi sferă de interes cu a culegerii de faţă dar şi lucrări literare, ca expresie a sensibilităţii şi expresivităţii artistice certe. Expresia lirică a talentului său se manifestă în genul dificil al haiku-ului, talent remarcat deja prin premii la concursuri de profil.

Culegerea Izvoare nesecate – Însemnări despre oameni şi cărţi are o valoare intrinsecă prin sporirea imaginii spiritualităţii vasluiene cu nume noi de personalităţi şi acte de cultură, întocmită pe baza propriilor cercetări, a misiunii asumate programat de promovare a valorilor acestor locuri şi nu în ultimul rând, a empatiei cu personalităţile propuse spre cunoaştere. Poate reprezenta şi un stimulent, un model de inimă şi minte, de pasiune, credinţă şi cunoaştere pentru comorile spirituale româneşti.

Georgeta Petre

Georgeta Petre – Geografie sentimentală

Despre „Odă prieteniei: Jurnal de călătorie în Noua Zeelandă”

de Vasilica Grigoraş

La început a fost rugămintea autoarei de a citi „critic” acest jurnal de călătorie în Noua Zeelandă şi de a exprima nişte păreri. Ştiam de această călătorie exotică şi mai curând imposibilă pentru un român obişnuit. Ascultasem impresiile copleşitoare ale prietenei mele, mărturisite cu emoţie în câteva fraze la telefon şi închipuite de mine vag după sumarele şi conformistele mele cunoştinte despre locuri aşa îndepărtate. A urmat lectura textului, iniţial cu premeditate sarcini de răbdare, atenţie şi vigilenţă critică, asumate prieteneşte, foarte curând însă, trecute în plan secund, întrucât „tema de lucru” se transforma uşor într-o neobişnuită şi incitantă călătorie, spre tărâmuri îndepărtate, în care descopeream pe lângă minuni şi rarităţi naturale şi destine româneşti anonime, dar nu mai puţin exemplare, într-o altfel de lume şi societate. În final, am considerat că rugămintea iniţială a fost de fapt un„dar” cultural şi sper că aşa o vor considera şi cei, poate mulţi, care vor citi aceste pagini şi cei, poate mai puţini, care vor beneficia de ghidajul minuţios şi generos al autoarei la faţa locului, peste mări şi ţări. Pentru că e o formă de generozitate intelectuală încercarea de a consemna şi împărtaşi astfel de experienţe mai puţin comune. Cititorul va parcurge mai mult decât un jurnal de călătorie cu un itinerar încărcat de denumiri exotice, va descoperi cu încântare treptat-treptat o lume fascinantă, prin unicitatea elementelor naturale şi specificul comunităţii sociale, va fi martor al unei experienţe inedite, într-un spaţiu izolat, insular, la depărtare nu numai geografică, dar şi culturală. Va cunoaşte reacţiile general valabile ale unui călător universal, dar şi specifice, ale unui român într-o lume atât de diferită şi îndepărtată, şi în final, practic vorbind, din perspectiva unui ipotetic turist privilegiat de soartă, va valorifica personal bogăţia de cunoştinţe despre aceste locuri.

Curiozitatea şi interesul autoarei pentru toate aspectele existenţei oamenilor locului, de la cele economice la cele culturale, dar cu predilecţie pentru specificul societăţii neo-zeelandeze, cu implicaţii multietnice şi multiculturale, s-au concretizat în prezentarea în stil propriu a elementelor civilizaţiei maori, cu detalii rar întâlnite în cărţile de profil. Este percepţia proaspătă a călătorului care vede, află şi simte în felul lui această latură exotică şi particulară a vieţii unor comunităţi neo-zeelandeze.

Cartea se individualizează şi prin stilul evocator aplicat şi deschis tuturor aspectelor vieţii zilnice, când atent descriptiv, când alert şi jucăuş, alteori fin autoironic, dar mai ales liric (cea mai preţioasă calitate a stilului autoarei, mai rar întâlnită în jurnalele de călătorii).            Descrierile peisajelor, statice sau în mişcare sunt un punct forte al jurnalului, în ele se îmbină observaţia fină şi specific feminină, dragostea pentru natură şi ecoul acestor minuni în sufletul, în sensibilitatea sa profundă, Oceanul, cerul, norii (norul – element prezent în denumirea maorilor a acestui meleag “Ţara Marelui Nor Alb şi Lung”) printr-o fină personificare revin dominant şi aproape obsesiv atât în descrierile aceluiaşi loc, în perioade de timp diferite, cât şi în evocarea altor aşezări vizitate, revin, spuneam, ca personaje mitice, definitorii, în imagini magnifice şi irepetabile. Filtrul personal înnobilează fenomenele, fiinţele şi împrejurările trăite cu senzaţiile fine şi simţirile proprii, însă las cititorii să descopere toate acestea.

Descrierile oraşelor, localităţilor vizitate, cu accent pe specific şi valoare locală, geografică, istorică sau culturală sunt remarcabile, sunt variate şi putenic individualizate.

Un aspect particular, mai rar întâlnit în jurnalele de călătorii, unde, de regulă, sunt evocate obiective turistice, situri arheologice, monumente celebre şi uneori muzee, universităţi, teatre, este interesul pentru bibliotecile din Noua Zeelandă. Un aspect sensibil celor din breasla noastră, a bibliotecarilor.

Cu aplecare vizibilă de profesionist, se remarcă menţionarea acestor lăcaşuri de cultură peste tot, în toate localităţile vizitate, cu descrieri şi aspecte specifice din activitatea lor. Intuiesc din cele relatate, că au resurse generoase pentru funcţionare şi dezvoltare. Se spune şi se ştie că naţiunile care spijină cultura au speranţe pentru un viitor cert mai bun.

Ca un fir roşu al jurnalului, care conferă autenticitate şi personalitate este sentimentul de prietenie veche şi puternică cu Valentina, prietena din studenţie a autoarei, rezidentă de un deceniu în Noua Zeelandă. Preţuirea reciprocă, generozitatea rară în concretizarea acestei călătorii, căldura relaţiei cu toată familia şi prietenii ei, bucuria fiecărei zile şi a întregii perioade, prin programarea meticuloasă a vizitării în lung şi lat a Insulei de Nord, şi mai ales prezenţa continuă a sentimentului de recunoştinţă şi mulţumire, adresat de autoare prietenei şi Divinităţii – individualizează acest jurnal, eventual subtitrat cu sintagma „Prietenie peste mări şi ţări“ sau „Prietenie peste timp şi spaţiu”.

Şi stupoarea încântătoare din finalul jurnalului, întoarcerea în ţară mai devreme cu o seară faţă de data anunţată rudelor (efectul fuselor orare) ne readuce în memorie situaţia similară şi fericită trăită de celebrul personaj al lui Jules Verne – Phileas Fogg din romanul „Ocolul pământului în 80 de zile”. Minunat final!

Georgeta Petre