Matsuo Bashô: Haiku autumnal

Un corb însingurat
stă chircit pe creanga desfrunzită
în amurg autumnal

***

Cât e ziua de lungă
ciripește ciocârlia dar tot nu
îi este de-ajuns

***
Nici cârdul păsărilor
nici fluturii nu-l văd înflorind
cerul toamnei târzii

***
Mișcă-te lespede!
Lasă vântul toamnei să-mi fie
bocet de jale

***

Matsuo Bashô (Japonia, 1644 –1694)

 

Traducere: Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg