Mere Taito: Poduri Lirice – Poetical Bridges (poeme)

 

 

Mere Taito este de pe insula Rotuman. Insularii Rotuman sunt indigenii de pe Insula Rotuma. Mere s-a mutat în Noua Zeelandă în 2007 din Fiji şi locuieşte în Hamilton. Creaţia ei a apărut în „Landfall, a fine line, Take Me to Bed” (TMTB) şi în diverse alte antologii din Insulele din Pacific in Fiji.

Lucrează ca instructor de design la Institutul de Tehnologie din Waikato. Scrie când timpul este bun cu ea.

 

***

Mere Taito she is a Rotuman Islander. Rotuman Islanders are indigenous to the island of Rotuma. Mere moved to New Zealand in 2007 from Fiji. She lives in Hamilton. Her work has appeared in „Landfall, a fine line, Take Me to Bed” (TMTB), and various other Pacific Island writing anthologies in Fiji.

 She works as an Instructional Designer at the Waikato Institute of Technology (Learning Works). She writes when time is kind.

***

BILINGV

 

cu aceste cuvinte

voi ridica braţele împotriva ta

voi urla un strigăt de luptă din acest loc al ruinei

voi lovi conştiinţa ta cu ura mea până când sângerează

 

ascultă engleza mea

 

cu aceste cuvinte

te voi înfăşura cu grijă într-o pătură groasă

în linişte îţi voi îmbăia picioarele în ulei cald de cocos

te voi căra în spate la casa mamei mele până sângerez

 

ascultă rotumana mea.

 

THE BILINGUAL

with these words
i will take up arms against you
scream a war cry from this place of ruin
pummel your conscience with my rage until it bleeds

hear my English

with these words
i will carefully wrap you in a thick blanket
quietly bathe your feet in warm coconut oil
carry you to my mother’s home on my back until I bleed

hear my Rotuman

 

REGULAMENT

 

ca să iubeşti necondiţionat:

creează o lege

completează un formular

scrie citeţ

semnează-ţi numele
ca să mori liber:

ceartă-te aprig cu o lege

completează un formular

vorbeşte cu convingere

sufocă-ţi boala
ca să şofezi o maşină:

respectă o lege

completează un formular

specifică-i marca

adnotează-i modelul

 

ca să cumperi lapte:

fii onest unei legi

completează un formular

declară-ţi sărăcia

dezvăluie orice avere

ca să salvezi un oraş:

verifică legea

completează un formular

informează inspectorul

declară o urgenţă

 

ca să respiri     să tresari

să te mişti    să caşti

să te întinzi    să clipeşti

să cazi

 

completează toate aceste

în p… mă-sii* de formulare

 

DUE PROCESS

to love unconditionally:
create a law
fill a form
write legibly
sign your name

to die freely:
quarrel heatedly with a law
fill a form
speak with conviction
gasp your disease

to drive a car:
comply with a law
fill a form
state its make
annotate it’s model

to buy milk:
be truthful to a law
fill a form
declare your poverty
disclose any riches

to save a town:
check in with a law
fill a form
notify the Controller
declare an emergency

to breath     to twitch
to move      to yawn
to stretch    to blink
to fall

fill all these fucken* forms

 

 

PALEONTOLOGUL

 

când soldaţii au venit

când ne-au dărâmat uşile

când l-au târât pe Seru afară

când i-au crăpat buzele cu o puşcă

când l-au călcat pe Gus în picioare

când au rupt pacea în fâşia noastră

 

ţi-am scris

ţi-am scris şi descris bucăţile distruse

te-am implorat

te-am implorat să ajuţi

ţi-am cerut

ţi-am cerut cea mai înfricoşătoare fiară

 

mi-ai scris

mi-ai scris şi mi-ai spus că-ţi pare nespus de rău

ai spus

ai spus că toti T-rex au dispărut

ai oferit

mi-ai oferit o Moa în schimb

 

ţi-am răspuns

ţi-am spus mulţumesc

am refuzat

am refuzat pentru că

 

Moa nu era flămândă de monstru

 

destul.

 

PALAEONTOLOGIST

 

when the soldiers came

when they kicked down our doors

when they dragged Seru out

when they cracked his lips with a rifle                                                        

when they stomped on Gus

when they broke the peace in our lane

 

i wrote you

i wrote you and described the broken pieces

i begged you

i begged you to help

i asked you

i asked you for your scariest beast

 

you wrote me

you wrote me and said you were deeply sorry

you said

you said the T-rexes were all gone

you offered

you offered me a Moa instead

 

i wrote back

i said thank you

i declined

i declined because the

 

Moa was not hungry of monster

 

enough.

————————————–

*Translated by Valentina Teclici