Paul SÂN-PETRU: Poduri lirice (poeme bilingve)

Dr. Paul Cioriciu – cu pseudonimul literar Paul Sân-Petru – s-a născut la Galaţi, la 18 martie 1936. A fost membru al Orchestrei simfonice a Medicilor din Bucureşti în timpul studiilor universitare la Facultatea de Medicină Bucureşti.

Personalitate complexă, Paul Sân-Petru a îmbinat profesia de medic, viaţa de familie cu pasiunea pentru poezie, muzică şi sculptură. Paul Sân-Petru a debutat cu poezii în revista literară „Luceafărul” în 1962. În 1969, îi apare primul volum de versuri „Urme”, apoi, până în 2013, alte 18 volume de versuri şi două volume de proză la importante edituri din România. Două din volumele sale de poezie sunt editate în ediţie bilingvă româno-franceză. Autorul a publicat în colaborare cu Eusebiu Voinea şi Cristian Nicolescu două volume de versuri şi muzică clasică. A mai publicat articole, cronici literare, eseuri, poezii în importante reviste literare şi antologii din România şi străinătate. Paul a obţinut premii la diferite concursuri naţionale de poezie. A avut expoziţii personale de scuptură în România şi Republica Moldova. În 2006, Primăria oraşului Galaţi i-a acordat Premiul Municipiului Galaţi în semn de recunoaştere a activităţii sale creatoare. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Locuieşte în prezent la Bucureşti.

***

Dr Paul Cioriciuwhose pen name is Paul Sân-Petru – was born in Galaţi, on the 18th of March 1936. He was a member of the Symphonic Orchestra of Physicians in Bucharest during his studies at the Faculty of Medicine of Bucharest. A complex personality, Paul combined the medical profession, family life with his passion for poetry, music and sculpture. Paul Sân-Petru’s debut poems were published in the literary magazine Luceafărul in 1962. In 1969 he published his first book of poetry Traces, then until 2013 another 18 volumes of poetry and two books of prose were published by important publishing houses in Romania. Two of his volumes of poetry are bilingual French-Romanian. Paul has published in collaboration with Eusebiu Voinea and Cristian Nicolescu two books of poetry and classical music. He published articles, literature reviews, essays, poems in well-known literary magazines and anthologies in Romania and abroad. Paul has won prizes at national competitions for poetry. He also had his sculptures exhibited in Romania and Moldova Republic. In 2006, Galaţi City Hall granted him Galaţi Municipality Award in recognition of his creative activity. He is a member of the Writers Union of Romania. Paul currently lives in Bucharest.

***

POEZIA CA ISPÃŞIRE

 

Poeţii sunt iertaţi prin poezie

Pentru-ndrăzneala de-a iubi în plus;

Ei chiar de-ar mai trăi o veşnicie

Tot n-ar sfârşi ce-ar fi avut de spus!

Nu e de-ajuns că moartea nu îi iartă, –

Puteţi voi fi mai rele decât ea? –

Măcar minţiţi-i cu duioasă artă

Când îi serviţi cu-o ultimă cafea…

 

POETRY AS REDEMPTION

 

Poets are forgiven through poetry

For daring to love more;

Even if they lived forever

They wouldn’t finish what they wanted to say!

Is it not enough that death doesn’t forgive them,-

Can you be worse?

Just lie to them with sweet art

When you serve them the last cup of coffee…

 

 

NICIO PLÃCERE

 

Nicio plăcere de a mă privi

Ca odinioară: îmi văd barba

şi plec, fără a-mi fi văzut chipul

în oglindă, doar umbra mea

orice i-aş face îmi postează conturul

aşa cum îl ştiam,

ca pe o frunză presată în ierbar.

————————–

(Empatii, antologie, Editura PHOEBUS, 2013)

 

NO PLEASURE AT ALL

 

There is no pleasure in looking at myself

Like in the past: I see my beard

and leave, without seeing my face

in the mirror, just my shadow

whatever I do to it, it displays my contour

as I knew it

as a leaf pressed into a herbarium.

————————————————

(Empathies, anthology, PHOEBUS Publishing House, 2013)

 

 

LA MARGINEA CRÂNGULUI

 

Mestecenii sunt îngerii pădurii

Cum prelungeşte ziua coaja lor!

Vin fluturi de-ntuneric să se-nchine

Ca unui felinar ispititor…

 

Prea-ntunecat pădurea se-ntinde

Ai grijă, pădurare, lasă loc,

Acestui lemn de lebădă lunatic

Şi nu-l privi cu ochiul dinspre foc!

———————————————-

(Alchimie lirică, Opera Omnia, antologie, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2012)

 

AT THE EDGE OF THE GROVE

 

The birch trees are the angels of the forest

As the day light prolongs their bark

Darkness butterflies come to bow

As if they were an enticing lantern…

 

Too dark the forest is stretching

Take care, woodman, leave room,

For this swan wood of moonlight

And don’t look at it as being good for fire.

——————————————————-

(Lyrical alchemy, Opera Omnia, anthology, TipoMoldova Publishing House, Iaşi, 2012)