Penelope Foster: Poduri Lirice – Poetical Bridges (poeme bilingve)

Penelope Foster se prezintă: „M-am născut şi am crescut în Natal, Africa de Sud. Am ajuns în Napier tânără soţie şi mamă în 1974, şi de atunci locuiesc fericită în Hawke’s Bay. Mi-a plăcut dintotdeauna să citesc poezie şi să recit. Cu toate acestea, am început să scriu propriile mele versuri pe la patruzeci de ani. Ambele forme, versul rimat şi rima albă au provocările lor şi îmi place să-mi încerc puterile cu ambele. Îmi place să mă plimb şi-n plimbările mele sunt adesea inspirată de frumuseţea peisajelor înconjurătoare sau a locurilor care-mi trezesc interesul. De-a lungul anilor, am scris o serie de poezii de dragoste. În această colecţie, cele trei poezii ale mele sunt într-un fel sau altul poezii de dragoste. „Dragostea unei mame” a fost scrisă pentru o prietenă dragă din Africa de Sud, când fiul ei a fost ucis în mod tragic, şi eu nu am putut fi cu ea. Scriind cuvinte de consolare a fost tot ce am putut face. „Iarna” a fost parţial inspirată de moartea unui client de-al meu în vârstă, a cărui soţie l-a îngrijit cu dragoste timp de mulţi ani. Dragostea (poezii) şi moartea par partenere neverosimile, dar ambele sunt inseparabile de existenţa umană.

Am citit prima dată la cenaclul Poeţilor în viaţă din Hawke’s Bay în 1996, şi sunt de atunci un membru care contribuie destul de regulat. În 2014, eu, împreună cu alţi trei poeţi, am publicat poeme în „Murmure din interior”, o cărticică de versuri publicată de un prieten, membru al Societăţii Teozofice, din care şi eu fac parte.”

***

 

Penelope Foster introduces herself: I was born and raised in Natal, South Africa. I arrived in Napier as a young wife and mother in 1974, and have been happy to live in Hawke’s Bay ever since. Reading and reciting poetry have always been enjoyable to me for as long as I can remember. However, I only began writing my own verses in my forties. Both rhyming lines and free verse have their respective challenges and I like to try my hand at both. I love to walk, and am often inspired by the surrounding scenes of beauty or interest as I do so. Over the years I have written a number of love poems. In this collection, all my three poems are love poems of a sort. “A Mother’s Love” was penned for a dear friend in South Africa when her son was tragically killed, and I could not be with her. Writing words of comfort was all I could do. “Winter” was inspired partly by the death of an elderly client of mine, whose wife had lovingly cared for him for many years. Love (poems) and death seem unlikely companions, but both are inseparable from human existence. I first read at Hawke’s Bay Live Poets group about 1996, and have been a fairly regular contributor ever since.  In 2014, I published poems in “Murmurs from Within”, a small book of poems, self-published by a friend, a member of The Theosophical Society that I also belong to. In 2014, I, along with three other poets, published poems in Murmurs From Within, a small book of poems, self-published by a friend, a member of The Theosophical Society that I also belong to.’

***

DRAGOSTEA ESTE

Dragostea este purpuriul unui ametist lustruit
auriul unui răsărit de soare iarna.
Mirosul picăturilor de ploaie
lovind pământul uscat
şi marea luminată

de creşterea unei luni portocalii.

Dragostea este patul tău după o lună când ai fost plecat

o baie fierbinte la sfârşitul unei zile obositoare.

Dragostea este apa rece într-o zi toridă,

focul din şemineu într-o zi geroasă.

O îmbrăţişare de consolare într-o zi tristă,

şi râsul împărtăşit într-o zi fericită.

Dragostea este primul zâmbet al primului tău copil,

Este zâmbetul unui străin într-un oraş străin.

Dragostea este unde tu alegi să fie!

Dragostea eşti tu, Dragostea sunt eu.

Dragostea Este!

LOVE IS

 

Love is the purple of a polished amethyst

the gold of a winter sunset.

It is the smell of raindrops

hitting dry earth

and the sea lit up by a

rising orange moon.

 

Love is your own bed after a month away

a hot bath at the end of a busy day.

 

Love is cool water on a sizzling day,

an open fire on a frosty day.

It is a sympathetic hug on a sad day,

and shared laughter on a happy day.

 

Love is the first smile of your first-born,

It is a stranger’s smile in a strange town.

 

Love is where you choose it to be!

Love is you, Love is me.

Love Is!

 

 

IARNA

Viţa de vie iarna, epuizată, a renunţat
la roadele muncii ei,
aşa cum tu ai renunţat, Iubirea Mea.

Regenerarea se odihneşte în interiorul
formeler negre osoase
să înflorească într-un alt sezon
de timp şi spaţiu.

La fel ca tine, Iubirea Mea.
Dar anotimpul tău nu va fi limitat
de spaţiu şi timp
şi de aspectul armonios al acestui plan.

Munţii îndepărtaţi sunt
albaştri cu ghemuiri reci
sub noile lor pături

moi şi albe,
reflectând inima mea amorţită
rece şi tremurând
la cuvintele de condoleanţe
amabile şi lipsite de sens.

Nopţi lungi de iarnă, împrejmuite
de lumina focului şi amintiri
oarbe la stele strălucitoare sau
vânturile sudice ce pătrund la os.

Dar unde eşti, Iubirea Mea?

Voi aştepta vara
să se strecoare cu frunze noi
înapoi în lumea mea.

 

WINTER

The exhausted winter vines have given up

the fruits of their labour,

as you have, My Love.

Regeneration rests within

their bony black shapes

to flourish in another season

of time and space.

So too with you, My Love.

But your season will not be limited

by space and time

and shapely form of this plane.

The distant mountains are

blue with cold

huddling beneath their new

blankets, soft and white,

reflecting my numb heart

cold and shivering

under words of condolence

kind and meaningless.

Long winter nights, closed in

by firelight and memories

oblivious to brilliant stars or

bone-chilling southern winds.

But, where are you, My Love?

I shall wait for the summer

to creep with new leaves

back into my world.

 

DRAGOSTEA UNEI MAME

Dragostea unei mamei îndură:
Este agonia naşterii
Transformată dintr-o dată în extaz.

Dragostea unei mamei îndură:
Ea depăşeşte toate barierele
Oboselii, epuizării,
Egoismului, frustrării.

Dragostea unei mamei îndură:
Creează multă

Minunaţie şi râs,
Cultivă atâta
Generozitate şi bucurie.

Dragostea unei mame îndură:
Supravieţuieşte orice pierdere.
Ea curge veşnic şi hrăneşte
Vastul ocean al iubirii universale
Care ghidează până şi fiecare

Minuscul destin la adevărata împlinire.

Dragostea unei  mamei îndură!

A MOTHER’ S LOVE

 

 

A mother’s love endures:

It is the agony of birth

Transformed at once to ecstasy.

 

A mother’s love endures:

It overcomes all barriers

Of tiredness, exhaustion

Of selfishness, frustration

 

A mother’s love endures:

It creates much

Wonderment and laughter,

It nurtures such

Generosity and joy.

 

A mother’s love endures:

It survives all loss.

It flows eternally and feeds

The vast ocean of Universal Love

Which ever guides each

Tiny destiny to true fulfilment.

 

A Mother’s Love Endures!

———————————————

* Translated by Valentina Teclici