Sandi King: Poduri lirice – Poetical bridges (poeme bilingve)

Sandi King (cunoscută înainte ca Sandi Sartorelli) va lua dragostea ei de poezie în mormânt şi eventual dincolo de acesta. Ea este neo-zeelandeză cu străbuni de origine engleză, irlandeză, daneză şi moravă. Sandi a obţinut o diplomă în scriere creativă și a avut lucrări publicate în mai multe reviste și pe diverse site-uri, inclusiv 4th Floor, Blackmail Press, JAAM, Renée’s Wednesday busk, Snorkel and Takahē.

În 2013, a avut poezii extrem de apreciate în Premiul Trustului Caselberg, concursul de poezie al Societăţii de Poezie din Noua Zeelandă şi concursul Takahē. O altă poezie a obţinut locul al doilea la competiţia de poezie din Upper Hutt.

În 2015 poezia sa „Momentul” a câștigat primul loc la Concursul de poezie din Upper Hutt. „Zori de lună” și „Ishtar, Ishtar a mea” au fost publicate în Blackmail Press 39.

http://nzpoetsonline.homestead.com/Index39.html

***

Sandi King (previously known as Sandi Sartorelli) will take her love of poetry to the grave, and possibly beyond. She is a New Zealander of English, Irish, Danish and Moravian descent. Sandi has a degree in Creative Writing, and has had work published in a number of journals and websites including 4th Floor, Blackmail Press, JAAM, Renée’s Wednesday busk, Snorkel and Takahē.

In 2013 she had poems highly commended in the Caselberg Trust Prize, The New Zealand Poetry Society Competition and takahē poetry competition, and another took second place in the Upper Hutt Poetry competition.

In 2015 her poem “Timing” won first place in the Upper Hutt Poetry Competition. “Dawn of the Moon” and “Ishtar, my Ishtar” were published in Blackmail Press 39.

http://nzpoetsonline.homestead.com/Index39.html

***

 

ZORI DE LUNĂ

 

Saltă capacul sicriului tău, ridică-te şi ieşi.

Nu sta întins în mătăsurile tale ca o floare ofilită.

Trezeşte-te, trezeşte-te. Temerile tale nu au aer să respire.

Scoate-ţi pijamaua şi arunc-o departe.

 

Poartă haine de piele şi stacojiu, poartă piatra lunii

poartă parfum care miroase ca marea

mormintelor locuite, poartă pana

scăpată de-o cioară pe piatra ta de mormânt. Gândeşte-te

 

la mama ta, zâmbetul ei, venele ei. Ah, amintirile

care-ţi şicanează foamea. Somnorosule, te vei simţi bine

dacă bei un pahar. Nimeni nu te cunoaşte

şi dacă te-ar cunoaşte, ce? Eşti liber

 

pentru noapte, să râzi, să cânţi sângele mamei tale,

oasele ei, să te întorci în pământ, să înduri, să înduri.

 

DAWN OF THE MOON

 

Lift the lid of your coffin, rise and emerge.

Don’t lie in your silks like a wilted flower.

Wake, wake. Your fears have no air to breathe.

Take your pyjamas off and throw them away.

 

Wear leather and scarlet instead, wear moonstone

wear perfume that smells like the sea

of inhabited graves, wear the feather 

a grackle dropped on your headstone. Think

           

of your mom, her smile, her veins. Ah, memories

that tease your hunger. Sleepyhead, you’ll be okay  

when you take a drink. Nobody knows you

and what if they did? You are free

 

to the night, to laughter, to sing your mother’s blood

her bones, to return to soil, to endure, to endure.

 

 

ISHTAR, ISHTAR A MEA

 

(I)

Ea este lumina stelelor

Ea este coaja de pâine de secară

Ea este fiecare nuanţă din vocea ei

Ea este femeia de lângă tine în tren

Ea este catifea ca o mişcare de anghilă

Ea este un leu împodobit cu cicatrici

Ea este aceea căreia îi pasă destul ca să urle

Ea este uşurarea râsului

Ea este focul ce nu-l pot stăvili

Ea este vulturul înălţându-se deasupra autostrăzii

Ea este pasărea paradisului în floare

Ea este respiraţia feniculului

Ea este coasta de dincolo de reciful meu

Ea este pământ pentru fulger

pământ pentru fulger

fulger

 

(II)

Oh, vocea ei umbrită de lumina stelelor

coada de anghină, un leu

speriat de podoabe, urletul ei

de foc de secară cu hohote de râs.

Hei – Ford Falcon pe pasaj

paradis în floare

respiraţia feniculului coasta de dincolo

pământul să fulgere

pământ să fulgere – vino

fulgere?

 

ISHTAR, MY ISHTAR

 

(I)

She is the starlight

She is the rye toast crust

She is every shade within her voice

She is the woman beside you on the train

She is velvet as an eel’s lash

She is a lion jewelled with scars

She is the one who cares enough to roar

She is relief of laughter

She is the fire I cannot slake

She is falcon soaring over highway

She is bird of paradise in flower

She is breath of fennel

She is coast beyond my reef

She is earth to lightning

           earth to lightning

            lightning

 

(II)

Oh her starlight shaded voice

eel’s flash of tail, a lion

scarred by jewels, her roar

of fire rye with laughter

hey – Ford Falcon on the flyover

paradise in flower

breath of fennel coast beyond

the earth to lightning

earth to lightning – come in

lightning?

 

 

MOMENTUL

 

Când soseşti în parcul Frank Kitts, vezi

o fată cu părul de foc. În spatele ei

marea pare norocoasă ca o zi fără şcoală.

Arborii Pohutukawa înfloriţi timpuriu,

pompoanele lor mici desfăcându-se, o încurajează.

 

Tu priveşti zig-zagul ei de-a lungul gazonului

bagheta la buzele ei. Ea umple cerul

cu baloane de săpun ce sclipesc pentru fraţii ei.

Cei doi băieţi o urmăresc cu plase pentru fluturi,

scurta lor atingere este cu mult sub globurile care scapă.

 

Ei râd, toţi trei, iar tu,

Mistuit–pentru că într-o oră,

trebuie să spui la revedere cu vocea ta cea mai adultă

celei pe care nu-ţi doreşti s-o părăseşti – chiar şi aşa

zâmbetul fetei joacă pe faţa ta.

 

TIMING

 

When you arrive at Frank Kitts Park, you see

a girl with fire engine hair. Behind her

the sea looks lucky as a day off school.

The pōhutakawa trees in flower early,

their tiny unfurling pompoms cheer her on.

 

You watch her zig-zag across the lawn

her wand to her lips. She fills the sky

with bubbles that twinkle for her brothers.

The two boys chase her with butterfly nets,

their short reach far beneath the escaping globes.

 

They are laughing, all three, and as for you

scorched to the quick – for within the hour

you must say goodbye in your most adult voice

to the one you don’t want to leave – even so

the girl’s smile plays across your face.