Vlad Vasiliu – MĂRȚIȘOR

 MĂRŢIŞOR*

Femeia aceasta e Mama mea;

Această femeie-i Soţia mea;

Copilul acesta mi-e Fiica:

Credinţa,

Iubirea,

Speranţa.

Trei flori vâlvătăi, în glastra existenţei mele.

Trei onirice stele,

ce-n nopţi, împrăştie ceaţa.

Le-aş închina un poem,

dar mi-e teamă:

Iubirii nespuse nu poţi să-i dai vamă.

Le-aş închina un poem,

dar în momentul suprem

uit. (Sau mă fac numai că uit?)

şi seara

doar seara,

ca-n fiece seară,

mă-nchin:

În numele Mamei,

şi-al Fiicei,

şi al Iubirii Eterne,

AMIN!

 

 TRINKET

This woman is my Mother;

This woman is my Wife;

This child is my Daughter:

Faith,

Love,

Hope.

Three ardent flowers in the vase of my existence.

Three dream stars

scattering away the fog through the nights.

I would dedicate to them a poem,

but I’m afraid;

Unconditional love has no price.

I would dedicate to them a poem,

but at the supreme moment

I forget. (Or did I just pretend it?)

and in the evening

just in the evening,

as in every evening,

I bow:

On behalf of Mother,

and Daughter,

and of Eternal Love,

AMEN!

Translated into English: Valentina Teclici

*„Toamna iguanei”, Editura Axis Libri, Galaţi, 2016; „Poetical Bridges – Poduri lirice, Vol 2, ” Scripta manent Publishing House, Napier, 2018)